1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Vademecum
  KRS 0000526339

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomagamy. Po prostu

Naszymi celami są:

1. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom.

2. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.

3. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania.

4. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.

6. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja.

7. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.

8. Organizowanie wypoczynku.

Jak wykorzystamy 1%

Pieniadze pochodzace z 1% podatku przeznaczymy na: terapię i reahabiulitacje dzieci z autyzmem, zespołem aspergera, ADHD

Więcej o nas

Naszymi celami są:

1. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom.

2. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.

3. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania.

4. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.

6. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja.

7. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.

8. Organizowanie wypoczynku.

Nasze cele realizowane są poprzez:

1. Działalność informacyjną mającą na celu przybliżenie problemów osób z różnymi dysfunkcjami. Wydawanie własnych, samodzielnych publikacji i czasopism włączając Internet.

2. Wydawanie materiałów reklamowych, plakatów, katalogów, fotografii.

3. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych.

4. Produkcję nagrań wideo, programów telewizyjnych i reklam telewizyjnych.

5. Badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

6. Pomoc w poszukiwaniu pracy dorosłym oraz w zmianie kwalifikacji zawodowych.

7. Prowadzenie grup wsparcia.

8. Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami stowarzyszenia.

9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu oraz osobami publicznymi i instytucjami w Polsce i za granicą.

10. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz własną działalność.

11. Tworzenie i prowadzenie grup wolontarystycznych.

12. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, a w szczególności dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

13. Udzielanie porad i pomocy prawnej. Reprezentowanie i obronę interesów osób w relacji z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi.

14. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć integrujących społecznie dzieci i dorosłych takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, organizowanie imprez takich jak konkursy, wystawy, aukcje, loterie.

15. Organizacja imprez turystycznych.

16. Organizowanie wypoczynku oraz wymiany w tym międzynarodowej dla dzieci i ich rodzin.

17. Propagowanie, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, spotkań warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych oraz uczestniczenie w nich.

18. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej zapobieganiu patologiom społecznym, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia.

19. Tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.

20. Prowadzenie wychowania przedszkolnego.

21. Inicjowanie i prowadzenie poradnictwa oraz różnorodnych form terapii i pomocy dzieciom i dorosłym a także ich rodzinom i opiekunom.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000526339
 • Konto:89 109 0 20 37 0 000 0001 277 4 50 15
 • Adres:Parkowa 1; 41-807 Zabrze
 • WWW:www.fundacja-vademecum.org.pl
 • E-mail:biuro@fundacja-vademecum.org.pl
 • Telefon:795994994 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Vademecum

  KRS 0000526339

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Vademecum

 • Pomagamy. Po prostu

  Naszymi celami są:

  1. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom.

  2. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.

  3. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania.

  4. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
  5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.

  6. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja.

  7. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.

  8. Organizowanie wypoczynku.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniadze pochodzace z 1% podatku przeznaczymy na: terapię i reahabiulitacje dzieci z autyzmem, zespołem aspergera, ADHD

 • Więcej o nas

  Naszymi celami są:

  1. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom.

  2. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.

  3. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania.

  4. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
  5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.

  6. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja.

  7. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.

  8. Organizowanie wypoczynku.

  Nasze cele realizowane są poprzez:

  1. Działalność informacyjną mającą na celu przybliżenie problemów osób z różnymi dysfunkcjami. Wydawanie własnych, samodzielnych publikacji i czasopism włączając Internet.

  2. Wydawanie materiałów reklamowych, plakatów, katalogów, fotografii.

  3. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych.

  4. Produkcję nagrań wideo, programów telewizyjnych i reklam telewizyjnych.

  5. Badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

  6. Pomoc w poszukiwaniu pracy dorosłym oraz w zmianie kwalifikacji zawodowych.

  7. Prowadzenie grup wsparcia.

  8. Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami stowarzyszenia.

  9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu oraz osobami publicznymi i instytucjami w Polsce i za granicą.

  10. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz własną działalność.

  11. Tworzenie i prowadzenie grup wolontarystycznych.

  12. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, a w szczególności dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  13. Udzielanie porad i pomocy prawnej. Reprezentowanie i obronę interesów osób w relacji z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi.

  14. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć integrujących społecznie dzieci i dorosłych takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, organizowanie imprez takich jak konkursy, wystawy, aukcje, loterie.

  15. Organizacja imprez turystycznych.

  16. Organizowanie wypoczynku oraz wymiany w tym międzynarodowej dla dzieci i ich rodzin.

  17. Propagowanie, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, spotkań warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych oraz uczestniczenie w nich.

  18. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej zapobieganiu patologiom społecznym, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia.

  19. Tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.

  20. Prowadzenie wychowania przedszkolnego.

  21. Inicjowanie i prowadzenie poradnictwa oraz różnorodnych form terapii i pomocy dzieciom i dorosłym a także ich rodzinom i opiekunom.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000526339
 • Konto:89 109 0 20 37 0 000 0001 277 4 50 15
 • Adres:Parkowa 1; 41-807 Zabrze
 • WWW:www.fundacja-vademecum.org.pl
 • E-mail:biuro@fundacja-vademecum.org.pl
 • Telefon:795994994
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00