Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości skorzystania z ulg

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości skorzystania z ulg

▪ 12 kwietnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 12 kwietnia 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

KAS w opublikowanym przed kilku dniami komunikacie przypomina podatnikom mającym problemy z terminową zapłatą należności podatkowych o możliwości skorzystania z rozłożenia podatku na raty, odroczenia terminu jego zapłaty oraz umorzenia zaległości podatkowych.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości skorzystania z ulg

Jak poinformowała szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska: „Krajowa Administracja Skarbowa w dobie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szeroko udziela wszelkiego rodzaju ulg. Podatnicy mogą zwrócić się zarówno o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego COVID-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych”.

Ulgi podatkowe dla podatnika

Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej (Dz.U z 2019 poz. 900 ze zm.) organ podatkowy może na wniosek podatnika w przypadkach uznanych za uzasadnione interesem publicznym lub interesem podatnika:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (umorzenie zaległości podatkowej powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części, w której została umorzona zaległość podatkowa).

 

Powyższe ulgi są dostępne nie tylko dla podatników, ale także dla płatników, inkasentów i spadkobierców osób trzecich.

W związku z okolicznościami epidemii COVID-19 Ministerstwo Finansów skierowało w roku 2020 do jednostek KAS wytyczne dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.  Urzędy zostały zobowiązane do priorytetowego załatwiania tego typu wniosków.

Wniosek o ulgę

Najbardziej istotnym elementem wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie płatności na raty jest wskazanie na ważny interes publiczny, lub interes podatnika. Ponieważ pojęcia te nie zostały zdefiniowane w ordynacji podatkowej, w celu ich wyjaśnienia należy odwołać się do wyroków WSA oraz NSA. Jednak obecnie – w związku ze stanem epidemii – jak zapewnia resort finansów, urzędy mają być bardziej wyrozumiałe wobec podatników w tej kwestii.

Dotychczas przyznane ulgi

Zgodnie z informacją podaną przez KAS od początku epidemii COVID-19 naczelnicy urzędów skarbowych przyznali ulgi w łącznej kwocie ok. 6,8 mld zł. Terminy płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej w wysokości ok. 3,8 mld zł – zostały odroczone. Na raty rozłożono zapłatę ok. 3 mld zł podatku i zaległości podatkowych. Umorzono ok. 4 mln zł zaległości podatkowych.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00