Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zmiany w drukach PIT 2017

Zmiany w drukach PIT 2017

▪ 17 lutego 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Rok 2017, to nowe wersje niektórych PIT-ów wzbogacone o nowe pola(PIT-36, PIT-36L), zmiany kosmetyczne (PIT-37), czy zmiana opisów w załącznikach w związku ze zmianą w głównych zeznaniach rocznych.

Zmiany w drukach PIT 2017

1. PIT-36

W roku 2017 (czyli dla dochodów rozliczanych za 2016 r) obowiązuje wersja 23 PIT-36. Jest to poprawiona wersja z poprzedniego roku. W PIT-36 obowiązującym w roku 2017 dodano pola dotyczące nowej ulgi badawczo-rozwojowej (BR), którą należy wykazać w nowym załączniku PIT/BR, a następnie kwoty z załącznika przenieść do pól od 161 do 166 PIT-36. Dodano również dwie pozycje w sekcji T “Informacje o załącznikach”, w których należy poinformować o rozliczaniu się (lub nie) na nowym załączniku PIT/BR oraz PIT/DS.

Pozycje 161 i 162 w PIT-36, to pola przeznaczone na wykazanie przysługującej kwoty odliczenia z tytułu ulgi BR.

Pozycje 163 i 164 w PIT-36, to pola przeznaczone na wykazanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi BR, ograniczonego do wysokości dochodu pomniejszonego o składki oraz straty z lat ubiegłych oraz o inne odliczenia i ulgi od dochodu wykazane w sekcji B PIT-O.

Pozycje 165 i 166 w PIT-36, to pola przeznaczone na wykazanie ulgi BR do odliczenia w trzech następujących po sobie kolejno latach. Prawo to przysługuje podatnikowi, jeśli w roku rozliczania ulgi BR, jego dochód z działalności gospodarczej był niższe niż cała przysługująca ulga BR. Wtedy niewykorzystana część ulgi przechodzi na następne lata.

W związku z dodaniem powyższych pól zmianie uległa numeracja PIT-36, licząc od komórki 167.

2. PIT-36L

W roku 2017 (czyli dla dochodów rozliczanych za 2016 r) obowiązuje wersja 12 PIT-36. Jest to poprawiona wersja z poprzedniego roku. W PIT-36L, podobnie jak w PIT-36, dodano pola, w których należy wykazać kwotę ulgi badawczo-rozwojowej (BR). Do nowych pól w PIT-36L, którymi są pozycje od 28 do 30 należy przenieść odpowiednie kwoty z nowego załącznika PIT/BR. PIT/BR jest składany w urzędzie wraz z PIT-36L. W nowym PIT-36L dodano również dwie pozycje w sekcji R “Informacje o załącznikach”, w których należy poinformować o rozliczaniu się (lub nie) na nowym załączniku PIT/BR oraz PIT/DS.

Pozycja 28 w PIT-36L, to pole przeznaczone na wykazanie przysługującej kwoty odliczenia z tytułu ulgi BR.

Pozycja 29 w PIT-36L, to pole przeznaczone na wykazanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi BR, ograniczonego do wysokości dochodu pomniejszonego o składki, straty z lat ubiegłych oraz o odliczenie z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Pozycja 30 w PIT-36L, to pole przeznaczone na wykazanie ulgi BR do odliczenia w trzech następujących po sobie kolejno latach. Prawo to przysługuje podatnikowi, jeśli w roku rozliczania ulgi BR, jego dochód z działalności gospodarczej był niższe niż cała przysługująca ulga BR. Wtedy niewykorzystana część ulgi przechodzi na następne lata.

W związku z dodaniem powyższych pól zmianie uległa numeracja PIT-36L, licząc od komórki 31.

3. PIT-37, PIT-38 i PIT-39

W nowej wersji PIT-37, czyli 23. nie dokonano istotnych zmian. Jedyną zmianą jest poprawka kosmetyczna, która polega na wydłużeniu pola 136 (sekcja I “Informacja o dochodach wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy), w którym wykazujemy dochody z anonimowych rachunków zbiorczych, związanych z papierami wartościowymi. PIT-38 i PIT-39 pozostają bez zmian.

4. PIT-28 wraz z PIT-28A i PIT-28B

Z powyższego tria jedynie PIT-28B ma nową wersję. PIT-28 oraz PIT-28A pozostają bez zmian. W PIT-28B zmieniono jedynie numer wersji, ze starej 12., na nową 13.

5. Załączniki PIT-O oraz PIT-D

W powyższych załącznikach zmianie uległy jedynie opisy do poszczególnych pól. Są to opisy informujące, do którego pola oraz którego PIT-u przenieść daną liczbę. Ta zmiana jest konsekwencją zmiany PIT-36 (w którym zmodyfikowano m.in. numerację). Ponieważ, skoro w PIT-36 będzie istnieć nowa numeracja, to i oczywistym jest zmienić opisy do pól, które w swojej treści odnosiły się do PIT-36.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00