Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Druki PIT Wszystkie druki

Wszystkie druki

Dostępne druki

Co roku wprowadzane są zmiany w prawie podatkowym, w związku z czym zmianie ulegają formularze PIT. Zwróć uwagę, że każdy PIT posiada numer wersji. Poniżej przedstawiamy tabelę z informacją, która wersja obowiązywała w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 oraz które formularze będą dostępne do wysyłki elektronicznej przy rozliczeniu za rok 2015.
Druki udostępnione są w formacie PDF. Formularze te są automatycznie sprawdzane pod kątem poprawności obliczeń.

Druki oznaczone kolorem czerwonym wymagają podpisu kwalifikowanego, co w praktyce oznacza, że większość z nas będzie musiała je podpisać i wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym. Natomiast druki zaznaczone kolorem pomarańczowym umożliwiają podpisanie ich w uproszczony sposób: poprzez podanie danych dotyczących sprawozdania podatkowego z poprzedniego roku.

Opis formularza Wzór na rok
2016
1. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
2. Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
3. Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
4. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
5. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
6. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
7. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
8. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
9. Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
10. Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
11. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
12. Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
13. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
14. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
15. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
17. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
18. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
19. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
20. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
21. Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00