Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Czy trzeba płacić podatek od prezentów pod choinką?

Czy trzeba płacić podatek od prezentów pod choinką?

620x100 dziecinnie proste

Prezenty o bardzo dużej wartości podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Gdy prezenty są symboliczne - nie płacimy od nich podatków.

Czy trzeba płacić podatek od prezentów pod choinką?

Otrzymane prezenty są dla nas darowizną, od których - gdy przekraczają odpowiednią wartość trzeba zapłacić podatek.

Wedle ustawy o podatku od spadków i darowizn (w poniższym artykule będziemy ją nazywać uPSD) - podatek trzeba zapłacić od prezentów, które przekraczają wartość:

 1. 9 637 zł - jeśli prezent jest od osoby należącej do najbliższej rodziny (I grupy podatkowej)
 2. 7 276 zł - jeśli prezent jest od osoby należącej do dalszej rodziny (II grupa podatkowa)
 3. 4 902 zł - jeśli prezent jest od pozostałych osób (III grupa podatkowa).

Powyższe limity dotyczą wartości prezentów (wszystkich, nie tylko tych pod choinką) od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Jeżeli wartość darowizny przekroczy określone powyżej kwoty wolne od podatku, to należy od tych prezentów zapłacić podatek. Wysokość podatku jest inna dla każdej grupy podatkowej.

Grupy podatkowe

I grupa podatkowa, to:

 • małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji,
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. mama, tato, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha,
 • teściowie,
 • zięć,
 • synowa.

Wysokość podatku w grupie I

Kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 3% darowizny nieobjętej zwolnieniem.

Kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek wynosi 308,30 zł + 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł.

Kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – podatek wynosi 822,20 zł + 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

II grupa podatkowa, to:

 • zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek),
 • rodzeństwo rodziców (np. wujek, ciocia),
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry),
 • rodzeństwo małżonków (np. brat żony - szwagier),
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry naszego męża),
 • małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

Wysokość podatku w grupie II

Kwota nadwyżki do 10 278 zł - podatek wynosi 7% darowizny nieobjętej zwolnieniem.

Kwota nadwyżki pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł – podatek wynosi 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł.

Kwota nadwyżki od 20 556 zł – podatek wynosi 1 644,50 zł + 12% od nadwyżki ponad 20556 zł.

III grupa podatkowa, to:

wszystkie pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup.

Wysokość podatku w grupie III

Kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 12% darowizny nieobjętej zwolnieniem.

Kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – 1 233,40 zł plus 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł.

Kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – 2 877,90 zł + 20% od nadwyżki ponad 20 566 zł.

Kwota nadwyżki - jest to kwota nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku. A zatem różnica między wartością prezentów (od jednej osoby w ciągu 5 lat) a kwotą wolną. I dopiero tę różnicę przypasowujemy do danego przedziału kwotowego.

Prezenty pod choinką a podatek

Aby nie sprowadzać kwestii podatków do roli absurdu (chociaż i takie przypadki się zdarzają) - prezenty pod choinką nie są opodatkowane - tak stanowi prawo oraz doradcy podatkowi. Trudno bowiem, aby przepisy z ustawy o podatku od spadków i darowizn realizować w praktyce. O czym poniżej.

Relacje rodzinne, grupy podatkowe:

Jak już wiemy z powyższego tekstu, podatek płacimy od darowizn przekraczających pewną wartość, która to jest inna w zależności od przynależności nabywcy do danej grupy podatkowej. A jak to wygląda w życiu, w przypadku prezentów pod choinką. Zobaczmy.

Przepis prawny - art. 3 uPSD

“Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców”

Realizacja prawa w praktyce

1. Jak ustalić relację rodzinną ze św. Mikołajem, od którego to pochodzi większość prezentów. Jeśli wszedł kominem, to pewnie to wujek Marek (bo ma mały brzuch), a jeśli piwnicą, to pewnie tato z dużym brzuchem, bo nie zmieściłby się w kominie…

2. Jak ustalić od kogo dany prezent - jak opakowany w niebieski papier, to pewnie od mamy, bo bardzo lubi niebieski, a jak w papier w trójkąty, to pewnie od szwagierki, która lubuje się w geometrii…

Jak widzimy, jedną z trudności jest już ustalenie darczyńcy, a co za tym idzie stopnia pokrewieństwa. Bo jaka to przyjemność z dawania prezentów, który podpisany imieniem i nazwiskiem...

Wartość prezentu

Jak już wiemy z powyższego tekstu, wysokość podatku od prezentu zależy od wartości danego prezentu (oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą). A jak to wygląda w życiu, w przypadku prezentów pod choinką. Zobaczmy.

Przepis prawny

- wysokość podatku - art. 15 ustęp 1 uPSD

                          Kwoty nadwyżki w zł.

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

- zwolnienie z podatku - art. 9 ustęp  uPSD

“Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

art. 9 ustęp 2 uPSD

“Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.”

Realizacja prawa w praktyce

1. Jak ustalić wartość prezentów od jednej osoby w ciągu 5 lat - stworzyć specjalne imienne półeczki: półka z etykietką “od mamy” - i tu data oraz wszystkie prezenty od mamy, półka z etykietką “ciocia” - i tu data oraz wszystkie prezenty od cioci, półka z etykietką “koleżanka” - i tu data oraz wszystkie prezenty od tej koleżanki…

2. Jak ustalić od kogo dany prezent (w przypadku prezentów pod choinką)... - ale o tym już było wcześniej.

Jak widzimy, kolejną z trudności jest ustalenie wartości prezentów od jednej osoby w ciągu 5 lat… po tym, jak już po wewnętrznych śledztwach ustalimy kto był św. Mikołajem...

 

Podsumowanie

Ze względu na pewne trudności w ustaleniu darczyńcy oraz wartości prezentów, upominki spod choinki nie są opodatkowane. No chyba że ktoś na gwiazdkę dostał prezent o bardzo dużej wartości, np. samochód lub dom. Wtedy już trzeba zatroszczyć się o ujawnienie się św. Mikołaja - i jeśli jest to osoba należąca do najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha), wtedy obdarowany jest zwolniony z podatku, ale pod warunkiem, że zgłosi do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny, w ciągu 6 miesięcy od dnia jej nabycia. Należy tego dokonać na formularzu SD-Z2.

Jeśli darczyńcą okazała się być osoby spoza najbliższej rodziny, wtedy od tak wartościowego prezentu należy zapłacić podatek - musimy poinformować urząd skarbowy o nabyciu darowizny w ciągu jednego miesiąca od dnia jej otrzymania. Informacje te wykazujemy na druku SD-3. Na podstawie wypełnionego druku SD-3, urząd skarbowy wysyła nam decyzję z kwotą podatku do zapłacenia. Podatek musimy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Chcielibyśmy odnotować, że nie jesteśmy doradcami podatkowymi, a swoje artykuły opieramy na zdobytej wiedzy oraz analizie przepisów podatkowych. Informacje zawarte w naszych artykułach nie stanowią porady podatkowej, nie są wiążące oraz są przeznaczone jedynie do poszerzenia wiedzy podatkowej.


Uwaga końcowa

W powyższym artykule autor przedstawiał zagadnienie podatku od spadków i darowizn w przypadku prezentów pod choinką. Jednakże podatek od spadków i darowizn dotyczy wszystkich prezentów (darowizn) łącznie - bez podziału na uroczystości. W przypadku obliczania wartości darowizny należy uwzględnić wszystkie podarunki od danej osoby - otrzymane w ciągu 5 lat.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00