Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność gospodarcza Opodatkowanie skalą podatkową, wg stawki podatku 18/32%

Opodatkowanie skalą podatkową, wg stawki podatku 18/32%

620x100 dziecinnie proste

Podatek od korepetycji opodatkowany na zasadch ogólnych lub inaczej mówiąc, skalą podatkową wynosi 18 lub 32% - w zależności od wielkości dochodu. Podatek obliczamy od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Opodatkowanie skalą podatkową, wg stawki podatku 18/32%

Dochód, to przychód pomniejszony o  koszty jego uzyskania. Przychody oraz koszty należy wykazywać w księgach rachunkowych lub księdze przychodów i rozchodów. Dochody z korepetycji jako z  działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych ujmujemy w PIT-36 w wierszu “działalność gospodarcza” oraz w załączniku PIT-B. W PIT-36 wykazujemy przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody oraz należne i wpłacone zaliczki.

Przychody, to faktycznie otrzymane kwoty.

Koszty uzyskania przychodu, to kwoty związane z uzyskaniem przychodu, np. zakup materiałów edukacyjnych, dojazd do uczniów i wszystkie wydatki, które musieliśmy ponieść, aby otrzymać przychód.

Zaliczki należy wpłacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a jeśli wybraliśmy zaliczki kwartalne - to należy je wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę wolną od podatku (3091 zł).

Jak już wspomnieliśmy dochody z dział. gosp. opodatkowane skalą podatkową rozliczamy w rocznym zeznaniu PIT-36 (i w załączniku PIT-B), wpisując odpowiednie dane w sekcji D w wierszu “pozarolnicza działalność gospodarcza” - należy tu ująć przychody, koszty oraz zaliczki z całego poprzedniego roku (te należne oraz wpłacone). W poz. 207 PIT-36 wpisujemy sumę należnych zaliczek, w tym zapłaconych, i jest to suma kwot z poz. 93, 144, 147 oraz 148.

W pozycji 215 wpisujemy sumę wpłaconych do urzędu zaliczek, jeśli nie wpłacaliśmy ich w trakcie roku, to wpisujemy “0”.

W sekcji “Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust.1ustawy” (sekcja O.1 i pola od 280 do 291) należy wpisać należne zaliczki za poszczególne miesiące, czyli takie, które były należne, niezależnie od tego, czy je zapłaciliśmy, czy nie.

Uwaga! Numeracja pól dotyczy PIT-36 wersji 23, czyli składanego w urzędzie skarbowym w roku 2017 (z dochodami za rok 2016).

Przy rozliczaniu dochodów z korepetycji w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, korepetytor może odliczyć wszystkie ulgi, jeśli mu przysługują, a także rozliczyć się ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - jeśli spełnia odpowiednie warunki.

Na złożenie PIT-36 i zapłatę podatku z niego wynikającego mamy czas do ostatniego dnia kwietnia.

O tym, że dla rozliczania korepetycji w ramach działalności gospodarczej jako formę opodatkowania wybraliśmy zasady ogólne, 18, 32% nie musimy informować urzędu skarbowego.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00