Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP

Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP

620x100 dziecinnie proste

Dnia 4 lipca 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie w sprawie informowania o finansowaniu kampanii 1% przez Organizacje Pożytku Publicznego oraz informowania o możliwości lub braku możliwości przekazania 1% dowolnym OPP - przez programy do rozliczania PIT

Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP

Rozporządzenie nakłada obowiązki informacyjne na Organizacje Pożytku Publicznego zbierające 1% oraz na programy komputerowe, za pomocą których możemy wypełnić (rozliczyć i wysłać) PIT - zeznanie roczne.

W dokumencie rządowym również określono treść, formę oraz sposób zamieszczania powyższych informacji.

OBOWIĄZKI DLA OPP

Organizacje muszą informować odbiorców o sposobie finansowania kampanii w sprawie zachęcenia do przekazania 1% - jeśli owa kampania, materiał promocyjny jest finansowany lub współfinansowany ze środków zebranych z 1%.

Treść informacji

Gdy kampania jest finansowana lub współfinansowana ze środków pochodzących z 1% powinna zawierać informacje o następującej treści “Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”. Wymóg ten dotyczy kampanii prowadzonych w formie wizualnej - za pośrednictwem obrazu, dźwiękowej oraz w formie audiowizualnej - w formie obrazu wspomaganego dźwiękiem.

Forma zamieszczenia informacji

Powyższej przytoczony tekst informacji powinien być umieszczony:

 • dla formy audiowizualnej - w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. Tekst należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.
 • dla formy wizualnej - zasady są takie same, jak dla formy audiowizualnej. Z tym, że w tej formie nie ma tekstu do odczytania. Jeśli materiał kampanii obejmuje więcej niż jedną stronę, wtedy obowiązkową informację wystarczy umieścić tylko na stronie pierwszej.
 • dla formy dźwiękowej - tekst należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie całej informacji “Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, należy zamieścić informację o następującej treści: Sfinansowano z 1% podatku.  

OBOWIĄZKI DLA PROGRAMÓW ROZLICZAJĄCYCH PIT

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nałożyło obowiązki informacyjne nie tylko na Organizacje Pożytku Publicznego prowadzące kampanie zachęcające do oddania 1% z PIT właśnie im, ale i na programy komputerowe, za pomocą których możemy wypełnić swój PIT.

Programy do rozliczania PIT muszą informować o możliwości przekazania 1% dowolnej OPP lub braku takiej możliwości. Informacja ta musi być przekazana przed rozpoczęciem wypełniania PIT przez użytkowników.

Treść informacji:

Gdy program do PIT online umożliwia swobodny wybór OPP podczas wypełniania PIT,  powinien zamieścić informację o następującej treści: ”Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Gdy program do PIT online NIE umożliwia swobodnego wyboru OPP, wtedy powinien zamieścić informację o następującej treści: ”Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Powyższe informacje należy również umieścić na opakowaniu programu komputerowego. 

Forma zamieszczenia informacji:

Powyższej przytoczony tekst informacji powinien być umieszczony, tak aby:

 • tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;
 • użytkownik przed rozpoczęciem wypełniania zeznania był poinformowany o możliwości lub braku możliwości wyboru dowolnej OPP;
 • zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.  

Web Content Accessibility Guideliones - to dokument, który zawiera wytyczne dla dostępności stron internetowych (przede wszystkim ułatwienia dla osób słabowidzących, niesłyszących, czy o innym rodzaju niepełnosprawności) - tak aby każdy miał zapewniony równy dostęp i łatwość w poruszaniu się na danej stronie internetowej.

 

Przydatne linki:

 1. Rozporządzenie w sprawie zamieszczenia informacji z zakresu 1% -aby otworzyć dokument należy kliknąć ikonkę “pdf”

 2. Wytyczne WCAG 2.0 w języku polskim

 3. Wytyczne WCAG 2.0 w języku angielskim

 4. Opis WCAG

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00