Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko

620x100 dziecinnie proste

W PIT 2019 istnieje możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko przy zachowaniu pewnych warunków. Rozliczenie w ten sposób jest korzystniejszy niż rozliczenie indywidualne.

Rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 

 

 

Kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko:

Ten sposób rozliczenia PIT przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci:

  • małoletnie (do 18 lat), niezależnie od tego, czy dzieci te osiągają dochód, i jak wysoki.

Z małoletnim dzieckiem można rozliczyć się nawet wtedy, gdy tylko dziecko osiąga dochód, a rodzic nie.
Jeżeli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński - uzyskuje pełnoletniość. Dlatego nie można wspólnie rozliczyć się z dzieckiem małoletnim, które zawarło związek małżeński. A także w sytuacji, gdy małoletnie dziecko jest po rozwodzie.

  • które otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny - niezależnie od dochodów dzieci.
  • nie ukończyło 25 lat oraz uczy się lub studiuje, i w rozliczanym roku nie uzyskało dochodów (podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19%) wyższych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).

Jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub kartą podatkową nie możesz rozliczyć PIT-u jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeżeli uzyskujemy dochodu z najmu prywatnego możemy rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Natomiast jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (18%, 32%) to możesz rozliczyć się wspólnie z dorosłym dzieckiem, jeżeli dochody dziecka (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczają 3089 zł. Z dzieckiem małoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych możesz rozliczyć się niezależnie od dochodów dziecka.

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Jest to rodzic lub opiekun prawny będący panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem.

Nie liczy się stan cywilny, ale faktyczny. Nie zawsze osoba, która jest stanu wolnego i ma dziecko może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca. Jeżeli partnerzy żyją w konkubinacie i mają z tego związku dziecko, nad którym oboje pełnią władze rodzicielską, to żadne z rodziców nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach.

Czy ten sposób rozliczenia się jest opłacalny?

Rozliczenie PIT z dzieckiem jest zawsze opłacalne! Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko polega na podzieleniu tych dochodów przez 2 i obliczeniu od tej kwoty podatku (wg skali 18%, 32%). Tak obliczony podatek mnożony przez 2. W ten sposób zapłacimy mniej niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie, ponieważ podatek jest liczony od mniejszej kwoty.

Nawet 2-dniowe samotne wychowanie dziecka w roku uprawnia do tej formy rozliczenia.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00