Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Zmiany w przepisach PIT
na 2017 rok
Nowe PIT-y 2017 Nowy PIT D/S 2017

Nowy PIT D/S 2017

620x100 dziecinnie proste

PIT/DS, to załącznik do PIT-36 lub PIT-36L. Załącznik ten jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Załącznik ten jest składany po raz pierwszy za rok 2016.

Nowy PIT D/S 2017

Nowy druk PIT/DS wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa wzór PIT/DS w związku z nowymi przepisami dotyczącymi osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

W myśl nowych przepisów osoby, które dochód z działów rolnych ustalają na podstawie norm szacunkowych, zaliczki wpłacają w wysokości określonej przez naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym są zobowiązani do złożenia PIT-6, czyli deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

Natomiast osoby, które dochód z działów rolnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg; rachunkowych lub przychodów i rozchodów, mają obowiązek sami obliczyć zaliczki wpłacane i należne do urzędu skarbowego. Nie muszą one składać PIT-6, dlatego informacje o wielkości przychodów, kosztów, dochodów, zaliczek oraz informacje na temat prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej są obowiązani wykazać w PIT/DS, czyli informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej. PIT/DS należy dołączyć do PIT-36 lub PIT-36L. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/DS.

Sekcja A w PIT/DS to miejsca przeznaczone na podanie danych identyfikacyjnych podatnika. Sekcja B, to miejsce przeznaczone na podanie danych dotyczących prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnych przez osoby prowadzące działalność indywidualnie, natomiast dla osób prowadzących działalność w formie spółki przewidziano sekcję C. Sekcja D, to podsumowanie łącznego dochodu z każdego działu wykazanego wcześniej - kwoty wynikające z tej sekcji należy przenieść do odpowiednich pól w PIT-36 lub PIT-36L. Sekcja E, to wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00