Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Darowizna na działania dobroczynne Kościoła - pytania i odpowiedzi

Darowizna na działania dobroczynne Kościoła - pytania i odpowiedzi

▪ 3 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Jedną z ulg, jaką możemy rozliczyć w PIT 2019 jest ulga z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Poniżej odpowiadamy na pytania dotyczące tej ulgi.

 Darowizna na działania dobroczynne Kościoła - pytania i odpowiedzi

W rozliczeniu PIT mamy do czynienia z czterema rodzajami darowizn, które możemy odliczyć. Jest to darowizna na cele kultu religijnego, darowizna na cele pożytku publicznego, darowizna z tytułu oddania krwi oraz darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła.
W niniejszym artykule w postaci pytań i odpowiedzi omawiamy kwestie dotyczące darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Komu można przekazać darowiznę

Darowiznę można przekazać kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim, które realizują działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy również odliczyć darowiznę przekazaną kościołom innym niż katolickim, np. Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, Kościołowi Adwentystów, Ewangeliczno - Augsburskiemu, Starokatolickiemu Kościołowi Mariawitów, itd. - ważne jest, aby darowizna była przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą danego kościoła (np. pomoc bezdomnym, ubogim, sierotom, itp).

Czym jest działalność charytatywno-opiekuńcza

To działalność realizowana przez kościelne osoby prawne (metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, kościoły, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskie dzieła misyjne oraz administratury apostolskie), która ma na celu pomoc innym osobom. To np. kuchnia dla bezdomnych, domy dla najuboższych, wyjazdy dla dzieci itd.

Działalność charytatywno-opiekuńcza obejmuje w szczególności:
a) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
b) prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
c) organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
d) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
e) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
f) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
g) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
h) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Jaki jest limit darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy odliczyć całą kwotę, jaką przekazaliśmy. Ta darowizna nie jest limitowana.

Gdzie odliczyć ulgę z tytułu darowizny na charytatywną działalność kościoła

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT_O_011. Dodatkowo musimy wypełnić sekcję “informacja o obdarowanym i darowiźnie”, gdzie w polach od 1 do 9 wpisujemy adres obdarowanego, a w polach 10 i 11 pełną kwotę przekazanej darowizny (bez uwzględnienia limitu).

Czym udokumentować przekazanie darowizny na charytatywną działalność kościoła

W przypadku przekazania darowizn dla kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą należy posiadać dokumenty potwierdzające:

  • przekazanie darowizny,
  • pokwitowanie otrzymania darowizny,
  • sprawozdanie obdawrowanego o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą,
  • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej.

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.

Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem, przelewem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.

W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak - jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00