Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa w PIT 2019

▪ 24 kwietnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Ulga odsetkowa jest prawem nabytym co oznacza, że nie można jej uzyskać w miarę realizowania pewnych działań w obecnej chwili, jednak korzyści czerpać z niej mogą podatnicy, którzy nabyli do niej prawo w poprzednich latach. Ulga odsetkowa dotyczy podatników, którzy prawo do niej nabyli najpóźniej do 2007 roku.

Ulga odsetkowa w PIT 2019

Kto może skorzystać z ulgi odsetkowej?

Ulga odsetkowa przeznaczona jest dla każdego podatnika, który spłaca kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę, który zgodnie z warunkami został zaciągnięty na realizację potrzeb mieszkaniowych, tj.:

  • na budowę domu mieszkalnego,
  • na pokrycie kosztów kupna nowego domu lub mieszkania,
  • na dokonanie pewnych modernizacji posiadanego budynku mieszkalnego – mowa o remontach, przebudowach, nadbudowach, etc.
  • jako wkład do spółdzielni mieszkaniowej, którego celem było nabycie prawa do nowopowstającego budynku mieszkalnego lub mieszkania znajdującego się w nim,

Odliczenie to może być również realizowane jako środki na spłatę kredytu mieszkaniowego lub jako środki finansowe, które wedle zamiaru podatnika mają służyć spłacie kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Z ulgi odsetkowej, podatnik może skorzystać do momentu upływu terminu oznaczonego jako termin spłaty określonego zobowiązania. Ustawodawca nakreślił jednak jeden warunek – termin ten nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2027 roku i przysługuje wyłącznie osobom fizycznym które w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 1 stycznia 2007 r. zawarły umowę.

Podkreślić należy, że kluczowym jest data wypłaty środków, a znaczenia nie ma data podpisania umowy. Przykładowo, jeśli do podpisania umowy pomiędzy podatnikiem a bankiem doszło 15 grudnia 2001 roku, a pierwsza wypłata w ramach raty kredytu została zrealizowana 08 stycznia 2002 roku, to uznawanym jest, że kredyt został udzielony w 2002 roku.

Co jest potrzebnym do odliczenia?

Podstawowym dowodem na to, że ulga podatkowa przysługuje określonemu podatnikowi jest posiadanie przez niego dokumentów potwierdzających dokonane wydatki. Tak więc dowodem potwierdzającym możliwość uzyskania ulgi odsetkowej jest zaświadczenie o wysokości odsetek zapłaconych na rzecz podmiotu, który udzielił kredytu.

Odliczenie stosuje się, dołączając formularze PIT-D, PIT-2K do deklaracji podatkowej PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. PIT-D i PIT-2K dołącza się równocześnie podczas składania deklaracji po raz pierwszy. W późniejszym czasie nie ma już konieczności ponownego dołączania formularza PIT-2K, podatnik więc składa deklarację podatkową tylko z załącznikiem PIT-D.

Możliwość uwzględnienia ulgi odsetkowej przysługuje podatnikowi tylko w przypadku odsetek od części kredytu, której kwota nie przekracza 325 990 zł.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00