Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Ryczałt

Ryczałt

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 19 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą się rozliczać ryczałtem.
Ryczałt mogą wybrać również osoby, które uzyskują dochody z najmu (dzierżawy) realizowanego poza dzialalnością gospodarczą (z najmu prywatnego).

Ryczałt

Dla kogo? 
Dla osób rozliczających się przez PIT-28

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Limity w działalności gospodarczej - 2017 r.

Aktualizacja:  2017.01.02 12:37

Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. *

250 000 euro

1 074 400 zł

Limity w działalności gospodarczej - 2018 r.

Aktualizacja:  2017.12.29 11:11

Tabela zawiera limity nominowane w walucie euro, przeliczane na złotówki na każdy kolejny rok podatkowy. Podstawą przeliczenia jest kurs średni euro ogłaszany przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego.

Do przeliczenia limitów na 2018 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,3137 zł ogłoszony przez NBP na dzień 2 października 2017 r.

Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2018 r.

250 000 euro

1 078 425 zł

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Aktualnie obowiązujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • 20% ,17%, 8,5%, 5,5% , 3,0%

 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia
oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowanych ryczałtem przychodów nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Jeżeli w danym roku prowadziliśmy działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
oraz uzyskiwalismy dochody ze stosunku pracy, to musimy wypełnić dwa PIT-y. PIT-28 - dla ryczałtowej działalności gospodarczej oraz PIT-37 - dla dochodów z pracy.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00