Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Udogodnienia oferowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów

Udogodnienia oferowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów

▪ 15 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ministerstwo Finansów proponuje podatnikom usługi, które mają na celu ułatwienie przeprowadzenia rocznych rozliczeń podatkowych. Początkowo była to usługa PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania, a od ubiegłego roku resort finansów proponuje także sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy. Z kolei dla emerytów przeznaczona jest usługa związana z 1% dla OPP.

Udogodnienia oferowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów

PFR – wstępnie wypełnione zeznanie

Podatnikom, którzy uzyskują dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników, ministerstwo udostępnia usługę wstępnie wypełnionego zeznania PFR (PFR – Pre-Filled Tax Return).

Po raz pierwszy Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom usługę PFR do rozliczenia za rok 2014. W pierwszych latach mogli korzystać z niej tylko podatnicy rozliczający się na PIT-37. Później rozszerzono usługę o PIT-38.

W roku 2018 z usługi PFR mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej i zobowiązane są do zeznania rocznego za rok 2017 na formularzu PIT-37;
 • uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych i obowiązani są do rozliczenia na formularzu PIT- 38.

Usługa dostępna jest na Portalu Podatkowym dopiero po 15 marca. Wynika to z możliwości przygotowania przez Administrację Skarbową wstępnych zeznań po otrzymaniu informacji od płatników.

Rozliczenia PIT-37 przygotowywane są wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i PIT-R za 2017 r., a PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C. Urzędy skarbowe otrzymują te informacje od płatników w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Wtedy urzędnicy skarbowi mogą przystąpić do sporządzania wstępnych zeznań.

Z usługi PFR mogą korzystać zarówno podatnicy rozliczający się indywidualnie na formularzu PIT-37 i PIT-38, jak i wspólnie z małżonkiem na druku PIT-37. Wspólne rozliczenie na PIT-38 nie jest możliwe.

Skorzystanie z PFR - wstępnie wypełnionego zeznania rocznego nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik ma prawo wyboru, może złożyć PIT w tradycyjnej formie papierowej, rozliczyć PIT z programem do rozliczania PIT, lub skorzystać z usługi PFR.

Jeśli podatnik chce w 2018 roku skorzystać z usługi, powinien przygotować dane niezbędne do pobrania i wysłania zeznania podatkowego. Są to:

 • identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP;
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za 2017 rok – suma przychodów z informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A;
 • kwota przychodu za 2016 rok albo profil zaufany ePUAP, albo kwalifikowany podpis elektroniczny – niezbędne do wysyłki zeznania;
 • adres e-mail.

Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania można edytować wszystkie pola formularza, modyfikować dane w przygotowanym przez skarbówkę PFR. Można też uzupełnić zeznanie, wpisując odliczenia z tytułu przysługujących ulg podatkowych, zarówno tych odliczanych od dochodu, jak i odliczanych od podatku. Niezbędne jest wypełnienie wniosku w przypadku decyzji o przekazaniu 1% dla OPP – podanie KRS organizacji, kwoty do przekazania, opcjonalnie celu szczegółowego i swoich danych.

Po zweryfikowaniu wszystkich danych, odliczeń, załączników i wniosku w sprawie 1% można wysłać zeznanie. Zeznanie podatkowe musi być podpisane, by było ważne i by można je było wysłać do urzędu skarbowego online. Podpisać zeznanie można na jeden z poniższych sposobów sposób:

 • podanie kwoty przychodu wykazanego w złożonej deklaracji za 2016 r., która jest składową podpisu elektronicznego opartego na zestawie danych uwierzytelniających tj. identyfikator podatkowy, imię, nazwisko, data urodzenia, które są już wpisane do formularza;
 • profilem zaufanym ePUAP;
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

System e-Deklaracje weryfikuje zeznanie i nadaje mu określony status. Status „200” oznacza poprawne przesłanie zeznania, co potwierdzane jest przez UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru –które można pobrać elektronicznie. Inny kod niż “200” oznacza konieczność ponownego wysłania zeznania po usunięciu wskazanego błędu.

Rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy

PIT-37 za 2016 rok podatnicy mogli rozliczyć korzystając z nowo wprowadzonej usługi sporządzenia zeznania przez urząd skarbowy na wniosek złożony na formularzu PIT-WZ. W roku 2018 wniosek o sporządzenie zeznania można składać od początku stycznia do 16 kwietnia, wyłącznie elektronicznie.

Skorzystać z tej usługi mogą tylko osoby składające PIT-37, czyli będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskujące dochody od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma znaczenia, czy jest to rozliczenie:

 • indywidualne;
 • ze współmałżonkiem;
 • rodzica, który samotnie wychowuje dzieci. 

PIT-WZ to druk, za pomocą którego przesyła się do urzędu skarbowego informacje, jakie potrzebne będą do uzupełnienia zeznania podatkowego sporządzonego wstępnie przez urząd skarbowy na podstawie informacji otrzymanych od pracodawców lub/i organów rentowych.

We wniosku należy podać:

 • dane identyfikacyjne swoje i małżonka, jeśli jest to wspólne rozliczenie;
 • informacje o kosztach uzyskania przychodów (podstawowe, podwyższone, czy też według wydatków faktycznie poniesionych);
 • o przysługującej uldze rehabilitacyjnej, na dzieci;
 • o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli zabraknie podatku do odliczenia całej ulgi i można uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek);
 • dane identyfikacyjne dzieci, liczbę dzieci, okresy i kwoty przysługującej ulgi prorodzinnej;
 • nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego w celu przekazania jej 1% należnego podatku;
 • adres poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

Trzeba pamiętać o podaniu wszystkich danych, gdyż ich brak oznacza ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37.

Formularza PIT-WZ nie można złożyć w wersji papierowej. Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

 • Portalu Podatkowego;
 • systemu e-Deklaracje;
 • bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie podatnik posiada dostęp do konta online).

Wniosek PIT-WZ wypełnia się i składa do urzędu skarbowego elektronicznie i w ten sam sposób urząd skarbowy przesyła informacje o sporządzeniu zeznania. Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni – ale dopiero po 15 marca 2018 r. - prześle na podany we wniosku PIT-WZ adres informację e-mailem z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego za rok 2017. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymujemy dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym. Przygotowane zeznanie można zaakceptować albo odrzucić. Wszystko elektronicznie. Jeśli podatnik ani nie zaakceptuje, ani nie odrzuci deklaracji do 30 kwietnia, to zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

1% dla OPP według oświadczenia PIT-OP

Znowelizowane przepisy wprowadzają od 2018 roku (rozliczenie PIT 2017) ułatwienia dla emerytów/rencistów, którzy chcą przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Świadczeniobiorcy nie muszą już w takim przypadku samodzielnie składać zeznania PIT-37 ze wskazaniem KRS organizacji oraz kwotą do przekazania. Mają możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, w którym wskazują wybraną OPP, podając jej KRS. Urząd skarbowy sam obliczy 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały wykazane w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przekazanej przez organy rentowe.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00