Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Urząd skarbowy online

Urząd skarbowy online

▪ 26 września 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Kontaktowanie się online podatnika z organami skarbowymi  zyskuje na popularności. Polski fiskus wprowadza nowoczesne formy realizowania obowiązków podatkowych. Wystarczy komputer i dostęp do internetu, aby złożyć deklarację podatkową, wysłać pismo, odebrać urzędową korespondencję. Udogodnienia te są dostępne dla firm i dla osób prywatnych.

Urząd skarbowy online

Deklaracje pit online

W kontaktach z fiskusem podatnicy najczęściej wykorzystują Internet do składania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, zeznań i informacji.Bardzo popularne jest m. in. rozliczenie pit 37 online, a także pit 36 i pit 28. Dokumenty te można przesyłać, korzystając z portalu podatkowego na stronie Ministerstwa Finansów albo używając programu pit na stronach niezależnych firm.

Administracja podatkowa  udostępnia dwie możliwości składania e-deklaracji: interaktywne formularze oraz aplikację e-Deklaracje Desktop.

Aplikacja ułatwia korzystanie z formularzy interaktywnych w zakresie składania pitów związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego.

E-deklaracje, poza formularzami związanymi z rozliczeniem PIT, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pomoc pełnomocnika

E-deklaracje mogą być składane  w imieniu podatnika przez  pełnomocnika. Pełnomocnictwo wystarczy złożyć raz. Jest ważne dla wszystkich rodzajów deklaracji, zeznań i informacji składanych w formie elektronicznej przez cały okres, na jaki zostało ustanowione. Pełnomocnictwo w formie papierowej powinno wpłynąć do urzędu skarbowego co najmniej jeden dzień przed wysłaniem pierwszej e-deklaracji.

Zawiadomienie o odwołaniu - podobnie jak samo pełnomocnictwo - trzeba złożyć na specjalnym druku. Jest to formularz oznaczony symbolem OPL-1. Składa się go również w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Podatnik na ePUAP-ie

Drogą elektroniczną  można składać nie tylko deklaracje, ale także wnioski, skargi i zapytania. Podania przesyła się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu ePUAP albo na adres e-mail organu podatkowego.

Aby korzystać z platformy ePUAP trzeba najpierw założyć na niej konto i uzyskać profil zaufany. Profil zaufany jest odpowiednikiem komercyjnego e-podpisu. Służy potwierdzaniu podpisu składanego przez użytkownika pod dokumentami elektronicznymi adresowanymi do organów administracji publicznej. Identyfikacja osoby, która się nim posługuje, to zestaw informacji: imię, nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, login, czas uzyskania potwierdzenia, data ważności, identyfikator i parametr polityki autoryzacji.

Podatnik, chcący załatwić daną sprawę przez  ePUAP, musi zalogować się na jego stronie, wybrać odpowiednią usługę i wskazać właściwy organ podatkowy. Następnie należy wypełnić udostępniony formularz do złożenia podania. Możliwe jest też dołączenie on-line dokumentu zgodnego z ogólnym wzorem dokumentu elektronicznego z centralnego lub lokalnego repozytorium. Za pośrednictwem ePUAP pisma można składać codziennie przez całą dobę. Ich wpływ potwierdzany jest automatycznie generowanym urzędowym poświadczeniem. Takie poświadczenie może być ważne, gdy pismo należy wnieść w określonym terminie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie przesłane w formie dokumentu elektronicznego, a podatnik otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru. 

Jeszcze nie wszystkie  formalności można załatwić za pośrednictwem platformy ePUAP. Obsługiwane są tylko sprawy udostępniane  przez dany organ podatkowy w systemie jako realizowane przez niego drogą elektroniczną. Niektóre organy podatkowe umożliwiają już przesyłanie online podań o udzielenie ulgi w spłacie podatków czy  wniosków o wydanie zaświadczenia..

E-mail do urzędu

Platforma ePUAP to nie jedyny sposób na załatwianie spraw w urzędzie skarbowym online. Dokumenty można również wysyłać przez internet na adres e-mail urzędu skarbowego. Pisma do urzędu  skarbowego przez internet wymagają jednak korzystania z wzorcowych formularzy oraz użycia bezpiecznego e-podpisu. Nie uzyskuje się potwierdzenia wniesienia pisma.

Odbieranie e-pism

Internet można wykorzystać do odbioru urzędowej korespondencji na skrzynkę mailową. Warunkiem jest wystąpienie podatnika o stosowanie takiego sposobu doręczenia albo wyrażenie na to zgody.

Na skrzynkę mailową urzędnicy prześlą mu informację z adresem elektronicznym, z którego można pobrać pismo i pod którym należy potwierdzić jego doręczenie. Adresat potwierdza odebranie przesyłki przez "podpisanie" poświadczenia doręczenia bezpiecznym e-podpisem lub profilem zaufanym. Po weryfikacji podpisu można pobrać doręczany dokument.

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie można doręczać zaświadczeń.

Doręczenie dokumentu w formie elektronicznej jest skuteczne, jeżeli w ciągu 7 dni od wysłania organ podatkowy otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia. W przeciwnym razie pismo będzie przekazane adresatowi w tradycyjny sposób - przez pocztę lub uprawnionego pracownika skarbowego.

Dalszy rozwój

Ministerstwo Finansów prowadzi dalsze prace nad udoskonaleniem portalu podatnika, wykorzystaniem i spopularyzowaniem Internetu jako narzędzia kontaktów z fiskusem. Elektronizacja administracji podatkowej realizowana jest w ramach programu e-Podatki.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00