Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza podatkowa Poradniki 1% dla OPP

1% dla OPP

620x100 dziecinnie proste

Rozliczając PIT-y, swoim podatkiem (1% z należnego podatku) możemy wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego. Warto przekazać 1% OPP
i mieć wkład w budowanie lepszego świata – my nic na tym nie tracimy 
a OPP może wiele zyskać.

1% dla OPP

Rozliczając swoje PIT-y (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej OPP. Nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy osobiście
w urzedzie skarbowym.  Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% znajdują się
w wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zbiór wszystkich OPP, którym można przekazac 1% znjadziemyy również w bazach ngo: http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=opp

PAMIĘTAJ: 1% dla OPP można przekazać niezależnie od tego, czy przysługuje nam zwrot podatku, czy mamy niedopłatę.

Przekazanie 1% dla OPP nie wiążę się z większym podatkiem. Niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się oddać 1%, czy nie -  musimy zaplacić do urzędu skarbowego taki sam podatek (lub taki sam podatek jest nam zwracany).

Następnie urząd skarbowy – w zależności od naszego wyboru - albo pobiera cały podatek „dla siebie” (100%), albo przekazuje, oddaje 1% dla wskazanej OPP (wtedy urząd dla siebie bierze 99%).

Jak przekazać 1% dla OPP

Aby przekazać 1% OPP należy wypełnić odpowiednie rubryki w PITach (w przypadku PIT-37 są to poz. 131-135) – sekcję zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”. W pozycję tu się znajdującą wpisujemy nr KRS wybranej OPP, w następnym polu obliczmy 1% naszego podatku (kwotę znajdującą się w poz. podatek należny mnożymy przez 0,01). Kwota może być mniejsza niż 1% - ważne, aby nie była wyższa niż 1% podatku należnego.
W następnej sekcji, „Informacje uzupełniające” możemy wpisać cel szczegółowy przekazania 1% (np. konkretną osobę, konkretne zadanie) oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, teleofn, e-mail). Nie jest to jednak obowiązkowe.

Jeżeli rozliczamy PIT online wtedy nie musimy nic wpisywać ani obliczać w podanych wyżej polach – odpowiednią OPP wybieramy podczas rozliczania się przez internet, a program automatycznie wpisze dane w odpowiednie pola.

Emeryci, którzy dostali PIT-40A z ZUS-u są już przez organ rentowy rozliczeni, a ich PIT został wysłany do urzędu (bez wskazania 1% dla którejkolwiek z OPP). Jednak mogą oni oddać 1% dla dowolnej OPP – w tym celu muszą wypełnić PIT-37 w oparciu o PIT-40A i w odpowiednia pola wpisać KRS OPP lub w pzypadku rozliczenia przez internet – wybrać OPP z katalogu. Nie zmieni to kwoty podatku, jedyną zmianą będzie dodanie OPP.

Jeśli składamy kilka PIT-ów jednocześnie (np. uzyskując dochody z pracy – PIT-37 oraz z kapitałów pieniężnych – PIT-38), to w każdym Picie możemy wskazać albo tę samą OPP albo kilka różnych.

Kiedy OPP dostają środki z 1%

Aby urząd mógł przekazać 1% dla OPP musimy złożyć swoje zeznanie roczne w wymaganym terminie (dla PIT-28 będzie to najpózniej 31 stycznia, dla pozostałych PIT-ów – 30 kwietnia).

Jeśli nie wpisliśmy OPP, lub chcemy ją zmienić, to możemy wysłać korektę PIT-u. Na korektę w tym zakresie mamy nie dłużej niż miesiąc po wymaganym terminie dla złożenia zeznania rocznego (dla PIT-28 mamy czas do 28 lutego, dla pozostałych – do 2 czerwca 2017 r.). Korektę również można wysłać przez internet, elektronicznie.

Przekazanie pieniędzy OPP przez naczelnika urzędu skarbowego następuje od maja do lipca.

Korekta PIT-u a 1% dla OPP

1. W złożonym przez nas zeznaniu nie wpisaliśmy OPP i nie mieliśmy żadnych błędów w Picie– nie przeszkadza to w złożeniu korekty, w której już uwzględnimy nr KRS wybranej przez nas OPP.

Aby urząd skarbowy przyjął korektę w tym zakresie, należy ją złożyć do końca maja.

2. W wyniku złożonej przez nas korekty zeznania (złożonego parę lat temu) okazało się, że przysługuje nam większy zwrot podatku – i co za tym idzie, zmniejszyła się wartość 1% dla OPP, ponieważ zmniejszyła się wartość podatku należnego.

Korekta zeznania w powyższej sytuacji nie ma wpływu na wysokość 1%, jaki urząd miał obowiązek przekazać OPP. To, co OPP dostały, nie jest im zabierane. Natomiast zwrot podatku, który nam się należy zostanie pomniejszony o nadwyżkę, która została przekazana OPP. Od kwoty wyliczonej w polu dotyczącym 1% z zeznania „pierwotnego” należy odjąć kwotę wyliczoną w tym samym polu w korekcie zeznania. O taką wartość zostanie pomniejszony nasz zwrot.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00