Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Jak wypełnić wniosek PIT-WZ?

Jak wypełnić wniosek PIT-WZ?

620x100 dziecinnie proste

Formularz PIT-WZ powinni wypełnić podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy chcą skorzystać z usługi sporządzenia zeznania przez administrację podatkową.

Jak wypełnić wniosek PIT-WZ?

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-WZ?

Nie każdy podatnik może skorzystać z usługi sporządzenia zeznania przez urząd skarbowy w 2018 roku. Tylko osoby, które w minionym roku 2017 uzyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, wyłącznie za pośrednictwem płatników, ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą złożyć wniosek PIT-WZ i zostać rozliczone przez urząd skarbowy.

Złożenie wniosku PIT-WZ jest dobrowolne, nie obowiązuje wszystkich podatników. Mogą go złożyć osoby rozliczające swoje przychody roczne na PIT 37, jeśli chcą, aby urząd skarbowy sporządził ich zeznanie podatkowe. Jednakże wniosku o rozliczenie przez urząd skarbowy nie mogą złożyć osoby, które chcą skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych innych niż ulga rehabilitacyjna i prorodzinna, chociaż rozliczają się na druku PIT 37.

Wniosek PIT-WZ może zostać złożony wyłącznie przez podatnika. Pełnomocnicy nie mają możliwości złożenia tego wniosku.

Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik chce rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy z dzieckiem jako osoba samotna. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią pozycję na formularzu PIT-WZ.

Złożenie wniosku PIT-WZ nie jest równoznaczne ze złożeniem zeznania podatkowego za dany rok. Dopiero na podstawie tego wniosku i danych uzyskanych od płatników urząd skarbowy sporządza zeznanie podatkowe PIT-37.

Na podstawie jakich danych urząd skarbowy sporządza zeznanie PIT 37?

Administracja podatkowa może sporządzić PIT 37 na podstawie wniosku PIT-WZ oraz informacji uzyskanych od płatników:

 • PIT-11 informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 • PIT-R informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich;
 • PIT-8C informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym;
 • PIT-40A/11A rocznego obliczenie podatku przez organ rentowy / informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Płatnicy są zobowiązani przekazać te informacje do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego. Dlatego urząd skarbowy sporządza zeznania podatników dopiero od połowy marca.

Od dnia złożenia poprawnego wniosku, urząd przygotuje zeznanie PIT 37 za 2017 rok w ciągu 5 dni roboczych, ale nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. Propozycję deklaracji PIT 37 urząd udostępnia na Portalu Podatkowym.

Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów jest systemem teleinformatycznym administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami.

Jakie dane trzeba podać w PIT-WZ?

Wypełniając wniosek PIT-WZ w 2018 roku musimy pamiętać o podaniu wszystkich danych istotnych dla naszego rozliczenia za rok 2017 (z wyjątkiem informacji zawartych w PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A ).

We wniosku podajemy podobnie jak w każdym innym składanym zeznaniu PIT:

 • swoje dane identyfikacyjne;
 • dane małżonka, jeśli korzystamy ze wspólnego rozliczenia;
 • urząd skarbowy właściwy do złożenia PIT 37 za rok 2017;
 • wybrany sposób opodatkowania: indywidualnie, łącznie z małżonkiem, z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący dzieci;
 • informacje o kosztach uzyskania przychodów;
 • przysługujące nam odliczenia od dochodu z tytułu ulgi rehabilitacyjnej;
 • przysługujące nam odliczenia od podatku z tytułu ulgi prorodzinnej, w tym dane identyfikacyjne dzieci, liczbę dzieci, okresy i kwoty przysługującej ulgi prorodzinnej;
 • wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdy chcemy uzyskać zwrot nieodliczonej w zeznaniu ulgi na dzieci, do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek;
 • KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać kwotę 1% podatku należnego wynikającego z zeznania;
 • swój adres e-mail, na który urząd skarbowy prześle informację o udostępnieniu na portalu podatkowym przygotowanego PIT-37.

Ważne jest, aby pamiętać o podaniu wszystkich informacji, gdyż niepodanie danych spowoduje ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37, co może mieć przykre skutki w przypadku przysługujących ulg podatkowych, które nie zostaną odliczone.

Na wniosku PIT-WZ nie możemy uwzględnić wszystkich rodzajów ulg podatkowych. Takie ulgi i odliczenia jak internetowa, wpłaty na IKZE, z tytułu dokonanych darowizn na cele pożytku publicznego lub cele kultu religijnego nie będą rozliczone przez urząd skarbowy. Jeżeli chcemy z nich skorzystać, musimy samodzielnie sporządzić zeznanie PIT.

Pomocą w poprawnym rozliczeniu wszystkich ulg może być program do rozliczania PIT-ów. Dobry program podpowie też, jakie ulgi nam przysługują.

W jaki sposób składamy PIT-WZ i uzyskujemy dostęp do PIT-37?

Formularz PIT-WZ można wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet i w ten sam sposób urząd skarbowy drogą komunikacji elektronicznej przesyła informację o sporządzeniu zeznania (dlatego konieczne jest podanie adresu e-mail).

Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć do 16 kwietnia, korzystając z:

 • formularza online na portalu podatkowym;
 • formularza interaktywnego w systemie e-Deklaracje;
 • przez aplikację e-Deklaracje Desktop;
 • bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie podatnik posiada dostęp do konta online).

Do złożenia PIT-WZ niezbędny jest więc dostęp do Internetu (nie można złożyć wniosku w wersji papierowej). System w 2018 roku działa w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (w ich aktualnych wersjach oraz w wersjach niższych o 1 wersję od aktualnej). Do pobrania dokumentu należy mieć także zainstalowany program do odczytu plików w formacie PDF.

Do podpisania wniosku PIT-WZ i akceptacji udostępnionego na jego podstawie PIT-37 niezbędny jest podpis. W 2018 roku można użyć jednego z podpisów:

 • „dane autoryzujące” – jest to bezpłatny podpis elektroniczny składający się z danych podatnika (imię, nazwisko, NIP albo PESEL, datę urodzenia) oraz kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu podatkowym złożonym za rok 2016.
 • Profil Zaufany – bezpłatny podpis elektroniczny, który można uzyskać w urzędzie albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji.
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – płatny, elektroniczny podpis, potwierdzony certyfikatem, służący do podpisywania dokumentów.

Poprawne złożenie dokumentu zostanie potwierdzone statusem “200”. Wtedy możliwe jest pobranie UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Urząd skarbowy prześle na podany we wniosku PIT-WZ adres poczty elektronicznej informację z linkiem do przygotowanego zeznania PIT 37 za rok 2017 w ciągu maksymalnie 5 dni od złożenia wniosku (ale dopiero po 15 marca 2018 r.). Po kliknięciu w link i uzyskaniu dostępu do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym powinniśmy sprawdzić, czy nasz roczny PIT-37 jest poprawnie wypełniony i czy zawiera wszystkie dane, abyśmy mogli go zaakceptować lub odrzucić.

Jeśli nie zaakceptujemy ani nie odrzucimy deklaracji PIT 37 za 2017 rok do 30 kwietnia 2018 r., to zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone.

W przypadku odrzucenia zeznania PIT-37 za rok 2017 sporządzonego przez urząd skarbowy na podstawie wniosku PIT-WZ jesteśmy zobowiązani samodzielnie złożyć deklarację podatkową na dotychczasowych zasadach, w formie elektronicznej lub papierowej – w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00