Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Jakie PIT-y składają emeryci?

Jakie PIT-y składają emeryci?

620x100 dziecinnie proste

Emeryci, którzy nie uzyskali w roku podatkowym innych dochodów poza emeryturą, nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT. Obowiązek rozliczenia rocznego powstaje, gdy chcą skorzystać z przywilejów i ulg podatkowych oraz wtedy, gdy mieli w roku podatkowym inne dochody/przychody poza emeryturą.

Jakie PIT-y składają emeryci?

PIT-40A z organu rentowego

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na organy rentowe obowiązek rozliczenia rocznych dochodów emeryta. ZUS przygotowuje deklarację PIT-40A i dostarcza ją do urzędu skarbowego oraz przesyła świadczeniobiorcy. Emeryt nie ma potrzeby składania w tej kwestii wniosku, bo ZUS zrobi to z urzędu. PIT-40A to roczne rozliczenie przychodu i wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i świadczenie to nadal pobierają.

Zakłady ubezpieczeń społecznych sporządzają deklaracje PIT-40A po zakończeniu roku podatkowego i powinny przesłać je do urzędów podatkowych oraz dostarczyć emerytom do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W roku 2018 termin dostarczenia PIT-40A mija 28 lutego. W latach, gdy ostatni dzień lutego jest dniem wolnym od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Jeżeli do 28 lutego świadczeniobiorca nie otrzyma deklaracji podatkowej lub dostarczoną uzna za nieprawidłowo sporządzoną, powinien skontaktować się z jednostką ZUS wypłacającą świadczenie w ubiegłym roku.

Kiedy emeryt samodzielnie wypełni PIT?

Deklaracja PIT-40A jest rozliczeniem podatkowym, ale może też być potraktowana, jako informacja dla tych świadczeniobiorców, którzy sami złożą zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Konieczność wypełnienia PIT 2018 mają świadczeniobiorcy, którzy:

 • uzyskali w roku podatkowym inne dochody/przychody podlegające opodatkowaniu,
 • chcą skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń od dochodu lub od podatku,
 • mają możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotna z dzieckiem.

Mogą oni dokonać rozliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Ulgi i odliczenia w deklaracji PIT emeryta

Ulgi podatkowe pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od której opłacany jest podatek, a tym samym obniżenie kwoty podatku należnego fiskusowi albo umożliwiają odjęcie kwoty ulgi od podatku już obliczonego.

Sporządzona samodzielnie roczna deklaracja podatkowa emeryta stwarza możliwość skorzystania z ulg podatkowych w tym z:

 • ulgi prorodzinnej, przy spełnieniu wymaganych prawem warunków;
 • ulgi na Internet, pozwalającej na odliczenie 760 zł od dochodu, co pozwala na pomniejszenie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki, z której korzystają osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne;
 • ulgi odsetkowej od kredytów mieszkaniowych na zasadzie praw nabytych;
 • ulgi z tytułu darowizny itp.

PIT-11A z organu rentowego

Organy rentowe wystawiają też deklaracje podatkowe PIT-11A.

PIT-11A to informacja o dochodach sporządzana przez organ rentowy dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

 • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp. i do końca roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru;
 • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, czyli kwotę 46,33 zł;
 • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa;
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11A nie jest rozliczeniem, lecz informacją, dlatego osoby, które otrzymają z ZUS deklarację PIT-11A, mają obowiązek samodzielnego rozliczenia z fiskusem.

Deklaracje PIT składane przez emerytów

Jeśli jedynym płatnikiem jest organ rentowy, który wystawił deklarację PIT-40A, to podatnik (rencista, emeryt), nie musi składać żadnego rozliczenia rocznego do urzędu skarbowego. Nawet, jeśli chce przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, to wypełnia tylko deklarację PIT-OP, którą składa się bezpośrednio do urzędu skarbowego (a nie do ZUS).

Emeryt/rencista, który otrzymał PIT-40A, ale ma dodatkowe dochody poza świadczeniem z ZUS, rozliczenie roczne powinien złożyć na formularzu PIT-37 lub PIT-36:

 • PIT-37 wybiera wtedy, gdy dodatkowe dochody uzyskuje za pośrednictwem płatników i otrzymał od nich informacje roczne na drukach PIT-11, a także PIT-40A i PIT-11A z organów rentowych,
 • PIT-36, gdy źródłem przychodów jest np. najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych lub działalność gospodarcza podlegająca opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli podatnik samodzielnie był zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Inne formularze deklaracji PIT składanych przez emerytów

W niektórych przypadkach emeryt musi złożyć więcej niż jedna deklarację podatkową. Tak jest w przypadku, gdy poza dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych uzyskał przychody opodatkowane w innej formie, jak:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym - wtedy rozliczy roczny PIT-36L,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - rozliczenie roczne składa na formularzu PIT 28,
 • z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - wykazuje przychody na druku PIT-28,
 • ze sprzedaży papierów wartościowych - informacje z PIT-8C przenosi na druk PIT-38,
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nieruchomości - składa deklarację PIT-39.

Rozliczenie PIT emeryta przez Internet z pomocą programu PIT

Zeznania na formularzach PIT-28 trzeba złożyć do końca stycznia, natomiast pozostałe (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) do końca kwietnia. Wszystkie deklaracje roczne emeryt/rencista może rozliczyć i złożyć do urzędu skarbowego przez Internet z pomocą programu do rozliczania PIT.

Dobry program PIT pomaga wypełnić poprawnie wszystkie pola formularzy podatkowych, wyręcza podatnika w wykonywaniu obliczeń i co bardzo ważne w przypadku dochodów/przychodów z różnych źródeł dobiera odpowiednie i aktualnie obowiązujące druki oraz wymagane załączniki. Tak np. w przypadku korzystania z ulg i odliczeń podatkowych wymagany jest załącznik PIT-O, a gdy prowadzimy działalność gospodarczą - PIT-B.

Zadając pytania, program PIT przypomina często o przychodach, o których nie pamiętamy, bo uzyskaliśmy może dość dawno, np. na początku roku. Może też przypomnieć nam o dochodach wypłaconych przez płatnika, o których nie dostaliśmy informacji PIT-11 lub PIT-8C. Mimo nieotrzymania informacji od płatnika podatnik jest zobowiązany rozliczyć takie dochody w zeznaniu rocznym. Niewykazanie dochodów w rozliczeniu rocznym PIT zagrożone jest sankcjami karno-skarbowymi.

Z programem PIT łatwo można wysłać deklaracje do urzędu skarbowego online. Potwierdzeniem złożenia zeznania bez wychodzenia z domu jest otrzymane elektronicznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00