Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Paczki świąteczne dla pracowników w przychodach i kosztach

Paczki świąteczne dla pracowników w przychodach i kosztach

620x100 dziecinnie proste

Święta mogą być okazją do przekazania pracownikom prezentów w postaci paczek, bonów, karnetów itp. Przedsiębiorca może przekazać pracownikom paczki świąteczne bez podatku, jeżeli w ciągu roku ich wartość nie przekracza 1000 zł. Od nadwyżki zostanie pobrany podatek.

Paczki świąteczne dla pracowników w przychodach i kosztach

Nowy limit zwolnienia podatkowego
Nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła od 1 stycznia 2018 roku nowy, podwyższony limit nieopodatkowanego świadczenia dla pracowników z tytułu pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tej pomocy zaliczają się między innymi: paczki świąteczne, prezenty noworoczne, bony pracownicze i inne świadczenia. Dotychczas kwota wolna od podatku wynosiła 380 zł. Natomiast w 2018 roku podatek będzie naliczany od wartości przekraczającej 1000 zł.

Paczki finansowane z ZFŚS
Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, iż nie podlega opodatkowaniu wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, które zostały sfinansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Funduszy Związków Zawodowych. Dodatkowym warunkiem niepobrania podatku jest forma rzeczowa świadczenia. Świadczenia pieniężne są opodatkowane niezależnie od wartości.
Rzeczowymi świadczeniami nie są też bony, talony oraz inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, jakie może otrzymać pracownik od pracodawcy. Jeśli więc otrzymamy od pracodawcy bony świąteczne do sklepów, karnety na basen lub bilety na do kina, to nawet jeżeli ich wartość nie przekroczy limitu 1000 zł, to będzie pobrany podatek od ich wartości.
Trzeba też pamiętać, że z ZFŚS mogą być finansowane paczki, które będą stanowić rodzaj pomocy materialnej od pracodawcy, winny być zróżnicowane w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników.
Nieopodatkowanie paczek świątecznych obejmuje tylko te, które mieszczą się w limicie 1000 zł w roku podatkowym. Jeżeli wartość paczek ufundowanych pracownikom w trakcie roku przekroczy 1000 zł, nadwyżka stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu według skali 18% i 32%.

Finansowanie ze środków bieżących pracodawcy
W sytuacji, gdy paczki są prezentem świątecznym dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich sytuacji materialnej, finansowane mogą być ze środków bieżących pracodawcy i stanowią w całości przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Poza tym o wartość otrzymanej paczki zwiększa się roczny dochód pracownika, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej 18% i 32%.
W przypadku małych firm, które nie mają obowiązku tworzenia funduszu świadczeń socjalnych, paczki świąteczne dla pracowników w całej wartości są opodatkowane.

Składki ZUS
Składki ZUS nie są naliczane od wartości bonów oraz paczek świątecznych, które zostały sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienie dotyczy pełnej wysokości tych świadczeń. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu limitu 1000 zł nie zostaną odprowadzone składki ZUS, chociaż od nadwyżki zostanie odprowadzony podatek.
W przypadku finansowania zakupu paczek świątecznych ze środków bieżących pracodawcy od ich wartości w całości zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).

Paczki świąteczne w kosztach pracodawcy
Dla firmy sytuacja przedstawia się nieco prościej. Wydatki na zakup paczek świątecznych dla pracowników finansowane ze środków bieżących, co do zasady, będą mogły stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Kosztem są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Paczki służą motywowaniu pracowników, a więc można zaliczyć je do kosztów.
Natomiast w przypadku, gdy paczki są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to dla pracodawcy nie stanowią kosztu (art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT). Przedsiębiorca zalicza do kosztów podatkowych odpisy dokonane na Zakładowy Fundusz Socjalny. Wydatki na zakupy paczek dla pracowników stały się więc kosztem dla pracodawcy już wcześniej, w chwili przekazania środków na rachunek funduszu socjalnego.
Trzeba też pamiętać, że w związku z konsekwencjami podatkowymi przekazywania paczek świątecznych pracownikom, przedsiębiorca powinien uzyskać od nich potwierdzenie otrzymania prezentu, np. poprzez podpis w ewidencji, która jest niezbędna dla rozliczeń podatkowych.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00