Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki PIT-y i ich przychody - kompendium wiedzy

PIT-y i ich przychody - kompendium wiedzy

620x100 dziecinnie proste

30 kwietnia jest ostatnim dniem, kiedy należy rozliczyć się z fiskusem. Przychody wykazujemy na rocznych zeznaniach PIT - w zależności od rodzaju przychodu, jest to inny PIT.

PIT-y i ich przychody - kompendium wiedzy

Przychody na PIT-28 

PIT-28 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem (zarówno dla osób będących wspólnikami, jak i dla osób prowadzących działalność na własne nazwisko),
 • najmu prywatnego opodatkowanego stawką 8,5%.
 • od roku 2017 (przychody za rok 2016) - przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych

Ulgi w PIT-28

Rozliczając się na PIT-28 możemy rozliczyć wszystkie ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci oraz ulgi na nowe technologie. Resztę ulg możemy odliczyć. Gdy razem z PIT-28 wypełniamy PIT-36 lub PIT-37, to na PIT-36 lub na PIT-37 możemy odliczyć ulgę na dziecko.

Natomiast rozliczenie PIT-28 wyklucza nas z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - gdy na PIT-28 rozliczamy działalność gospodarczą. Gdy na PIT-28 rozliczamy tylko i wyłącznie najem prywatny - wtedy na PIT-37 lub na PIT-36 przysługuje nam wspólne rozliczenie się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Przychody na PIT-36

PIT-36 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej 18, 32%,
 • najmu, dzierżawy prywatnej opodatkowanej 18, 32%.
 • zysków małoletnich dzieci,
 • zagranicy,
 • odpłatnego zbycia rzeczy - gdy od dnia jej nabycia nie minęło pół roku,
 • działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej 18, 32%.

Gdy uzyskiwaliśmy którykolwiek z powyższych dochodów, to powinniśmy je ująć na druku PIT-36. Jeśli oprócz wymienionych dochodów uzyskiwaliśmy także dochody z pracy, stypendium, czy rent, emerytur - to i te dochody ujmujemy w PIT-36.

Ulgi w PIT-36

Rozliczając się na PIT-36 możemy rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (są to formy korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne).

Składając PIT-36 możesz odliczyć wszelkie przysługujące Ci ulgi (np. odliczenie darowizn, wydatki na rehabilitację, wydatki na internet, ulgę na dzieci, ulgą zagraniczną, wydatki mieszkaniowe, itp.).

Przychody na PIT-37

PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika. PIT-37 jest przeznaczony do rozliczenia przychodów:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
 • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Ulgi w PIT-37

Rozliczając się na PIT-36 możemy rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (są to formy korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne).

Składając PIT-36 możesz odliczyć wszelkie przysługujące Ci ulgi (np. odliczenie darowizn, wydatki na rehabilitację, wydatki na internet, ulgę na dzieci, ulgą zagraniczną, wydatki mieszkaniowe, itp.).

Przychody na PIT-36L

PIT-36L przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką 19%,
 • działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych liniową stawką 19%.

Rozliczenie dochodów na PIT-36 wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ulgi w PIT-36L

Ulgi, które możemy odliczyć to wpłaty na IKZE, ulgę zagraniczna, a od od roku 2017 (czyli w PIT-ach za 2016 rok) także ulg na działalność badawczo-rozwojowa. 

Przychody na PIT-38

PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcje na akcje) oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

W PIT-38 wykazujemy dochody z giełdy, czy z kapitałów pieniężnych. Wypełniając PIT-38 opieramy się na danych z PIT-8C - wpisanych w sekcji F oraz G.

Ulgi w PIT-38

Ulgi, jakie możemy rozliczyć w PIT-38, to ulga "zagraniczna" - gdy dochody z giełdy uzyskiwaliśmy poza granicami RP, a także straty z lat ubiegłych - gdy w poprzednich latach ponieśliśmy stratę na giełdzie.

Przychody na PIT-39

PIT-39 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości jest naszym obowiązkiem, gdy od dnia jej nabycia/wytworzenia do dnia sprzedaży nie minęło 5 lat. Gdy pomiędzy datą nabycia, a sprzedaży minęło 5 lat - to jesteśmy zwolnieni z rozliczenia tych dochodów.

Sprzedaż nieruchomości jest również zwolniona z podatku, gdy dochód z jej sprzedaży został lub zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe - warunkiem zwolnienia jest poniesienie udokumentowanych wydatków na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości. Dotyczy zarówno wydatków przeszłych (poniesionych przed dniem złożenia zeznania PIT-39), jak i przyszłych (poniesionych po dniu złożenia zeznania PIT-39). Ważne by od dnia zbycia nieruchomości do poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe nie minęły 2 lata.

Ulgi w PIT-39

Jedyną ulgą jaka przysługuje w PIT-39 jest ulga mieszkaniowa - przysługuje ona nam wtedy, gdy dochód ze sprzedaży mieszkania przeznaczyliśmy lub zamierzamy przeznaczyć w ciągu 2 lat, na własne cele mieszkaniowe (zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne, remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,. poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku).

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00