Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Plusy i minusy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Plusy i minusy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

620x100 dziecinnie proste

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie zawsze jednak zastosowanie tej metody rozliczenia PIT jest korzystne dla podatnika.

Plusy i minusy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Kto może wybrać ryczałt ewidencjonowany do rozliczeń podatkowych?

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być opodatkowane osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ryczałt może być zastosowany do opodatkowania przychodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej zarówno w przypadku jednoosobowej działalności, jak i wtedy, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnieni są podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności, a w przypadku kontynuacji działalności już prowadzonej wcześniej warunkiem jest nieprzekroczenie równowartości 250.000 euro rocznych przychodów z tej działalności oraz zgłoszenie chęci opodatkowania ryczałtem w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

Jak podjąć decyzję o wyborze ryczałtu

Rozliczenie podatkowe w formie ryczałtu ma swoje zalety i wady. Dlatego podjęcie decyzji o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji i wskaźników ekonomicznych prowadzonej działalności.

Przy wyborze sposobu opodatkowania trzeba zwrócić szczególną uwagę na wysokość przychodów i ponoszonych kosztów. Ryczałt może być opłacalny przy wysokich dochodach i niskich kosztach, gdyż podatek w przypadku ryczałtu oblicza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania, inaczej niż przy zasadach ogólnych, gdzie podatek wyliczany jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Wysokie koszty mogą spowodować, że korzystniejsza będzie inna forma opodatkowania.

Trzeba też wziąć pod uwagę stawki ryczałtu, które są różne dla poszczególnych rodzajów działalności. Stawki ryczałtu ewidencjonowanego są bardzo zróżnicowane – wynoszą od 2% do 20%, a wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności. 3% stawka dostępna jest między innymi dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie handlu, 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, natomiast najwyższa, 20% – przeznaczona jest dla przedstawicieli wolnych zawodów (m.in. lekarzy, stomatologów, położnych czy tłumaczy).

Ryczałt może być najkorzystniejszy przy wysokich przychodach, niskich kosztach oraz niskiej stawce opodatkowania.

Plusy

Plusem ryczałtu może być właśnie stawka o wiele niższa niż przy innych zasadach opodatkowania. Stawki ryczałtu mogą być bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność podlegającą oprocentowaniu o kilkanaście punktów procentowych niższemu od podstawowej 18% stawki podatku obliczanego według skali podatkowej, dostępnej dla wszystkich przedsiębiorców, czy od 19% podatku liniowego. Ryczałt jest więc najczęściej wybierany przez tych podatników, którzy mogą skorzystać z niskich stawek podatku.

Plusem ryczałtu ewidencjonowanego jest także uproszczona księgowość. Przy wyborze tego sposobu rozliczeń z fiskusem nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów, a jedynie ewidencję przychodów i na tej podstawie wylicza się należny fiskusowi podatek.

Minusy ryczałtu ewidencjonowanego

Minusem tej formy opodatkowania jest brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów. Jeśli zatem podatnik ponosi duże koszty, na przykład na inwestycje, to ryczałt może się okazać dla niego nieopłacalny.

Wybór opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu pozbawia podatnika możliwości preferencyjnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem, a także na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ryczałtowcy nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci). Mają możliwość rozliczenia tej ulgi jedynie w sytuacji, gdy osiągają wystarczające dochody z innego źródła, np. z etatu i składają odrębne zeznanie np. PIT 37.

Od przychodu ryczałtowiec może natomiast odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (ulga internetowa), darowiznę na określone cele, a od podatku — zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Może też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą.

Zmiana sytuacji podatkowej a zmiana formy opodatkowania

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy ryczałt się opłaca. Ponadto sytuacja podatnika może ulec zmianie. Podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania, jeśli stwierdzi, że aktualnie stosowana nie jest w jego przypadku korzystna.

Przejście na ryczałt z zasad ogólnych lub z ryczałtu na opodatkowanie według skali podatkowej jest możliwe od nowego roku podatkowego. W terminie do 20 stycznia danego roku należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania lub o wyborze innej dopuszczalnej formy.

Natomiast zmiana opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na zasady ogólne w trakcie roku podatkowego możliwa jest jedynie wtedy, gdy podatnik utraci prawo do ryczałtu. A może to zaistnieć w sytuacji, gdy np. rozpocznie sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, kupno i sprzedaż wartości dewizowych, które to formy działalności nie pozwalają na stosowanie ryczałtu.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00