Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Rozliczenie PIT z umowy o pracę i działalności gospodarczej na jednym formularzu

Rozliczenie PIT z umowy o pracę i działalności gospodarczej na jednym formularzu

620x100 dziecinnie proste

Zatrudnienie na etacie nie wyklucza prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Czy możliwe jest rozliczenie dochodów z pracy i przychodów z działalności gospodarczej na jednym formularzu PIT?

Rozliczenie PIT z umowy o pracę i działalności gospodarczej na jednym formularzu

Jeden formularz PIT-36

Uzyskując jednocześnie dochody z pracy na etacie i z prowadzonej działalności gospodarczej możemy złożyć roczne zeznanie podatkowe na jednym formularzu PIT, ale jest to możliwe tylko w przypadku, gdy prowadzona działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Właściwym do rozliczenia jest wtedy druk PIT-36, który należy złożyć do 30 kwietnia.

Deklaracja PIT-37 przy dochodach wyłącznie od płatników

Rozliczenie roczne PIT 2017 wykonujemy na odpowiednim formularzu, w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzą nasze przychody oraz w jaki sposób są opodatkowane.

W przypadku, gdy w roku podatkowym uzyskaliśmy przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, takie jak wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zlecenia, czy świadczenia z organów rentowych, składamy zeznanie roczne na formularzu PIT-37. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym ze źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej 18% i 32%. Formularz PIT-37 wypełniamy na podstawie danych zawartych w informacji PIT-11, wystawianym przez pracodawców, zleceniodawców i organy wypłacające świadczenia. PIT-37 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Deklaracje PIT z działalności gospodarczej

Do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej stosuje się różne druki w zależności od tego, jaka forma opodatkowania ma zastosowanie:

  • PIT-36 - gdy do opodatkowania działalności stosujemy podatek progresywny (skala podatkowa);
  • PIT-36L - gdy zastosowanie ma 19% podatek liniowy;
  • PIT-28 - przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • PIT-16A - przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Kiedy jeden formularz do rozliczenia PIT z działalności i etatu?

Tylko w sytuacji, gdy działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych, możliwe jest złożenie wspólnej deklaracji PIT-36 do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej i wynagrodzenia za pracę. Natomiast w przypadku zastosowania do przychodów z działalności podatku liniowego, ryczałtu, czy też karty podatkowej, konieczne jest złożenie dwóch odrębnych deklaracji PIT – jednej z prowadzonej działalności, a drugiej z pracy na etacie.

Jedna deklaracja PIT a ulgi podatkowe

Rozliczenie podatkowe na druku PIT-36, w którym rozliczamy dochody z różnych źródeł, nie wyklucza preferencyjnych sposobów obliczania podatku: wspólnie z małżonkiem bądź, jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W PIT-36 możemy też wykazać wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe i przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Sposób wypełnienia druku PIT-36

Na wykazanie dochodów/strat ze źródeł przychodów przeznaczona jest część D formularza PIT-36. Wpisujemy tam m.in. „należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy” oraz z „działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia”. Takie przychody mogliśmy wykazać w PIT-37. Natomiast w PIT-36 w części D możemy też wykazać dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, co nie było możliwe w PIT-37. Informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym wpisujemy też w wymaganym w takim przypadku załączniku PIT-B. Załącznik PIT-B składamy razem z deklaracją PIT-36.

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 możemy złożyć indywidualnie lub z małżonkiem. Część D.1 druku PIT-36 przeznaczona jest na wykazanie dochodów/strat podatnika, natomiast w części D.2 formularza wpisujemy dochody i straty małżonka.

W przypadku korzystania z ulg podatkowych, doliczania dochodów małoletnich dzieci czy rozliczania dochodów zagranicznych do zeznania wypełniamy odpowiedni załącznik (np. PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT-ZG). W związku z działalnością gospodarczą może być wymagany dodatkowy załącznik poza PIT-B, np. PIT/Z, PIT/BR, PIT/DS, SSE-R, czy sprawozdanie z realizacji ustalania wybranej metody transakcyjnej.

PIT-36 za 2017 elektronicznie

Deklarację PIT-36 wraz z załącznikami najłatwiej złożyć elektronicznie. Zeznanie możemy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego online z dobrym programem do rozliczania PIT, który pomoże nam poprawnie wypełnić formularze i optymalnie wyliczyć podatek z uwzględnieniem wszystkich reguł i przysługujących ulg.

PIT-36 za 2017 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2018 do godz. 23: 59. Wysyłając PIT elektronicznie mamy dodatkowy czas po zamknięciu urzędów skarbowych i pocztowych, aby zdążyć w terminie złożyć nasze zeznanie i nie narazić się na sankcje za spóźnienie z rozliczeniem rocznym.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00