Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem swoich przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wg prawa podatkowego działalność gospodarcza, to działalność zarobkowa (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki):

 

 

 

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż.

Powyższych czynności NIE ZAKWALIFIKUJEMY DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, gdy spełnione są ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosi zlecający te czynności,
 • czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 • wykonujące te czynności nie ponosi ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wybór formy opodatkowania zależy od Ciebie. Wpływa on na wysokość płaconego podatku oraz na zakres prowadzenia ewidencji księgowych.

Wyróżniamy cztery formy opodatkowania działalności gospodarczej:
1. Zasady ogólne objętę skalą podatkową 18 lub 32%.
2. Podatek liniowy ze stawką 19%.
3. Ryczałt - w zależności od rodzaju działalności –ze stawką od 3 do 20%.
4. Kartę podatkową.

Decydując się na formę opodatkowania należy wziąć po uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów oraz kosztów. Należy dobrze przemyśleć swój wybór, ponieważ zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie jest możliwa. Można ją zmienić dopiero od następnego roku kalendarzowego.

https://www.pitax.pl/pit-28/ 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej