Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Sposoby opodatkowania Rozliczenie z małżonkiem

Rozliczenie z małżonkiem

620x100 dziecinnie proste

Czy warto brać ślub dla celów podatkowych? Kiedy małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć PIT?

Rozliczenie z małżonkiem

Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na pomnożeniu podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów razy dwa. Jest to korzystniejszy sposób obliczenia niż w przypadku rozliczenia indywidualnego.

Aby małżonkowie mogli razem rozliczyć PIT, przez cały rok musi istnieć między nimi wspólność majątkowa oraz muszą pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim.
Ponadto żadne z nich nie może prowadzić działalności gospodarczej objętej ryczałtem, podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków (czyli zaznaczenie kwadratu nr 3 w Picie 36 lub Picie 37) możemy również złożyć w sytuacji, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Przykład 1.
Anna wzięła ślub z Markiem 20.11.2010 r. Marek zmarł w sierpniu 2018 r. Anna może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym małżonkiem składając swój PIT do 30.04.2019 r. (rozliczenie podatku za rok 2018).

Warunkiem wspólnego rozliczenia się jest złożenie wypełnionego PIT-u 36 lub PIT-u 37 do urzędu skarbowego do 30.04. Jeżeli już rozliczyliśmy się indywidualnie, a chcielibyśmy skorzystać z rozliczenia wspólnego, to możemy złożyć korektę. Na korektę w tym zakresie mamy czas do 30.04. Przekroczenie tego terminu powoduje brak możliwości skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania.

UWAGA! Rozliczanie przez małżonka ryczałtem najmu realizowanego poza działalnością gospodarczą nie wyłącza możliwości wspólnego rozliczenia.

Przykład 2.
Jan i Anna byli małżeństwem przez cały poprzedni rok (i są nadal). Istnieje między nimi wspólność majątkowa. Jan prowadził działalność gospodarczą objętą ryczałtem.
Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie. Każdy składa odrębnie swój PIT.

Przykład 3.
Jan i Anna byli małżeństwem przez cały poprzedni rok (i są nadal). Istnieje między nimi wspólność majątkowa. Jan prowadził działalność gospodarczą objętą skalą podatkową (18%, 32%). Anna nie prowadzi zryczałtowanej działalności gospodarczej. Małżonkowie mogą rozliczyć się razem.

Kiedy wspólne rozliczanie się jest opłacalne?

Wspólne rozliczenie się małżonków jest szczególnie korzystne, gdy jedno z nich nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł). A także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody. Dzięki zastosowaniu preferencyjnej formy opodatkowania zapłacimy niższy podatek niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie.

Wspólne rozliczyć się mogą również małżonkowie, gdy jedno z nich mieszka za granicą (w państwie UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej) pod warunkiem, że 75% ich wspólnych dochodów stanowią dochody uzyskane w Polsce. Drugim wymogiem jest posiadanie certyfikatu rezydencji.

Jednak wspólne rozliczenie się małżonków, gdy jedno z nich pracowało za granicą nie zawsze jest korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce. Dlatego, przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy - rozliczenie wspólne czy indywidualne.

 
Słowa kluczowe: preferenyjne opodatkowanie dochodów, rozliczenie podatku PIT wspólnie
z małżonkiem, kiedy można wypełnić i rozliczyć PIT razem z małżonkiem

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00