Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Udogodnienia oferowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów

Udogodnienia oferowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów

620x100 dziecinnie proste

Ministerstwo Finansów proponuje podatnikom usługi, które mają na celu ułatwienie przeprowadzenia rocznych rozliczeń podatkowych. Początkowo była to usługa PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania, a od ubiegłego roku resort finansów proponuje także sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy. Z kolei dla emerytów przeznaczona jest usługa związana z 1% dla OPP.

Udogodnienia oferowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów

PFR – wstępnie wypełnione zeznanie

Podatnikom, którzy uzyskują dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników, ministerstwo udostępnia usługę wstępnie wypełnionego zeznania PFR (PFR – Pre-Filled Tax Return).

Po raz pierwszy Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom usługę PFR do rozliczenia za rok 2014. W pierwszych latach mogli korzystać z niej tylko podatnicy rozliczający się na PIT-37. Później rozszerzono usługę o PIT-38.

W roku 2018 z usługi PFR mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej i zobowiązane są do zeznania rocznego za rok 2017 na formularzu PIT-37;
 • uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych i obowiązani są do rozliczenia na formularzu PIT- 38.

Usługa dostępna jest na Portalu Podatkowym dopiero po 15 marca. Wynika to z możliwości przygotowania przez Administrację Skarbową wstępnych zeznań po otrzymaniu informacji od płatników.

Rozliczenia PIT-37 przygotowywane są wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i PIT-R za 2017 r., a PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C. Urzędy skarbowe otrzymują te informacje od płatników w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Wtedy urzędnicy skarbowi mogą przystąpić do sporządzania wstępnych zeznań.

Z usługi PFR mogą korzystać zarówno podatnicy rozliczający się indywidualnie na formularzu PIT-37 i PIT-38, jak i wspólnie z małżonkiem na druku PIT-37. Wspólne rozliczenie na PIT-38 nie jest możliwe.

Skorzystanie z PFR - wstępnie wypełnionego zeznania rocznego nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik ma prawo wyboru, może złożyć PIT w tradycyjnej formie papierowej, rozliczyć PIT z programem do rozliczania PIT, lub skorzystać z usługi PFR.

Jeśli podatnik chce w 2018 roku skorzystać z usługi, powinien przygotować dane niezbędne do pobrania i wysłania zeznania podatkowego. Są to:

 • identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP;
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za 2017 rok – suma przychodów z informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A;
 • kwota przychodu za 2016 rok albo profil zaufany ePUAP, albo kwalifikowany podpis elektroniczny – niezbędne do wysyłki zeznania;
 • adres e-mail.

Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania można edytować wszystkie pola formularza, modyfikować dane w przygotowanym przez skarbówkę PFR. Można też uzupełnić zeznanie, wpisując odliczenia z tytułu przysługujących ulg podatkowych, zarówno tych odliczanych od dochodu, jak i odliczanych od podatku. Niezbędne jest wypełnienie wniosku w przypadku decyzji o przekazaniu 1% dla OPP – podanie KRS organizacji, kwoty do przekazania, opcjonalnie celu szczegółowego i swoich danych.

Po zweryfikowaniu wszystkich danych, odliczeń, załączników i wniosku w sprawie 1% można wysłać zeznanie. Zeznanie podatkowe musi być podpisane, by było ważne i by można je było wysłać do urzędu skarbowego online. Podpisać zeznanie można na jeden z poniższych sposobów sposób:

 • podanie kwoty przychodu wykazanego w złożonej deklaracji za 2016 r., która jest składową podpisu elektronicznego opartego na zestawie danych uwierzytelniających tj. identyfikator podatkowy, imię, nazwisko, data urodzenia, które są już wpisane do formularza;
 • profilem zaufanym ePUAP;
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 System e-Deklaracje weryfikuje zeznanie i nadaje mu określony status. Status „200” oznacza poprawne przesłanie zeznania, co potwierdzane jest przez UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru –które można pobrać elektronicznie. Inny kod niż “200” oznacza konieczność ponownego wysłania zeznania po usunięciu wskazanego błędu.

Rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy

PIT-37 za 2016 rok podatnicy mogli rozliczyć korzystając z nowo wprowadzonej usługi sporządzenia zeznania przez urząd skarbowy na wniosek złożony na formularzu PIT-WZ. W roku 2018 wniosek o sporządzenie zeznania można składać od początku stycznia do 16 kwietnia, wyłącznie elektronicznie.

Skorzystać z tej usługi mogą tylko osoby składające PIT-37, czyli będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskujące dochody od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma znaczenia, czy jest to rozliczenie:

 • indywidualne;
 • ze współmałżonkiem;
 • rodzica, który samotnie wychowuje dzieci. 

PIT-WZ to druk, za pomocą którego przesyła się do urzędu skarbowego informacje, jakie potrzebne będą do uzupełnienia zeznania podatkowego sporządzonego wstępnie przez urząd skarbowy na podstawie informacji otrzymanych od pracodawców lub/i organów rentowych.

We wniosku należy podać:

 • dane identyfikacyjne swoje i małżonka, jeśli jest to wspólne rozliczenie;
 • informacje o kosztach uzyskania przychodów (podstawowe, podwyższone, czy też według wydatków faktycznie poniesionych);
 • o przysługującej uldze rehabilitacyjnej, na dzieci;
 • o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli zabraknie podatku do odliczenia całej ulgi i można uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek);
 • dane identyfikacyjne dzieci, liczbę dzieci, okresy i kwoty przysługującej ulgi prorodzinnej;
 • nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego w celu przekazania jej 1% należnego podatku;
 • adres poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

Trzeba pamiętać o podaniu wszystkich danych, gdyż ich brak oznacza ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37.

Formularza PIT-WZ nie można złożyć w wersji papierowej. Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

 • Portalu Podatkowego;
 • systemu e-Deklaracje;
 • bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie podatnik posiada dostęp do konta online).

Wniosek PIT-WZ wypełnia się i składa do urzędu skarbowego elektronicznie i w ten sam sposób urząd skarbowy przesyła informacje o sporządzeniu zeznania. Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni – ale dopiero po 15 marca 2018 r. - prześle na podany we wniosku PIT-WZ adres informację e-mailem z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego za rok 2017. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymujemy dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym. Przygotowane zeznanie można zaakceptować albo odrzucić. Wszystko elektronicznie. Jeśli podatnik ani nie zaakceptuje, ani nie odrzuci deklaracji do 30 kwietnia, to zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

1% dla OPP według oświadczenia PIT-OP

Znowelizowane przepisy wprowadzają od 2018 roku (rozliczenie PIT 2017) ułatwienia dla emerytów/rencistów, którzy chcą przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Świadczeniobiorcy nie muszą już w takim przypadku samodzielnie składać zeznania PIT-37 ze wskazaniem KRS organizacji oraz kwotą do przekazania. Mają możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, w którym wskazują wybraną OPP, podając jej KRS. Urząd skarbowy sam obliczy 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały wykazane w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przekazanej przez organy rentowe.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00