Kasa mieszkaniowa

620x100 dziecinnie proste

Jest to następna ulga, która obowiązuje w ramach praw nabytych. Oznacza to, że w roku 2019 już jej nie ma, ale korzystać z niej nadal mogą osoby, które nabyły prawo do tej ulgi wcześniej (przed 1.01.2002 r.).
Nie wiesz, gdzie wpisać ulgę odsetkową, gdzie budowlaną, a gdzie mieszkaniową? Rozliczenie PIT-u 2019 przez nasz program uchroni Cię przed błędami.

Kasa mieszkaniowa

 Komu przysługuje?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli zawarłeś kredyt kontraktowy oraz gromadziłeś oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo- kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ulga przysługuje osobom, które przed 1.01.2002 r. nabyły prawo do odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe (zawarli umowę o kredyt kontraktowy oraz ponieśli z tego tytułu wydatki).
Przysługuje Ci prawo odliczenia kwot wpłacanych po 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r., terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

 

 Jaki jest limit odliczenia?

Odliczasz 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11,340 zł.

 Wymagane załączniki:

PIT/D - dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-28.

 Wymagane dokumenty:

Dowody potwierdzające wydatki. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożyłeś zeznanie.

 
Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:

 1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
 2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 3. Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
  i odnowienia mieszkania.
 4. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.
 5. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Kiedy prawo do ulgi nie przysługuje?

 • gdy wycofałeś oszczędności gromadzone na rachunku w kasie mieszkaniowej przed upływem okresu, na jaki zawarłeś umowę,
  (Jeżeli przeznaczyłeś wycofaną kwotę na jeden z celów systematycznego oszczędzania (cele mieszkaniowe) po upływie okresu oszczędzania, ulga ta Ci przysługuje, pod warunkiem że środki te wydatkowałeś do końca roku, w którym je wycofałeś);
 • gdy korzystasz z ulgi odsetkowej;
 • jeżeli stałeś się posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej po 1.01.2002 r.;
 • gdy przeznaczyłeś środki z kasy mieszkaniowej na cele inne niż mieszkaniowe;
 • gdy przeniosłeś uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).

Przeniesienie uprawnienia do rachunku na dzieci:

Gdy przeniosłeś prawo do rachunku na dzieci, ulga nadal Tobie przysługuje. Tobie, a nie dzieciom. Aby ulga wciąż Ci przysługiwała, dzieci muszą wydatkować zgromadzone oszczędności na cele mieszkaniowe. Wydatkowanie ich na inny cel przez dzieci powoduje utratę ulgi.


Słowa kluczowe: ulga mieszkaniowa, gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym, odliczenie od podatku z tytułu gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe, prawa nabyte, kontynuacja ulg

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00