Darowizna na cele pożytku publicznego

620x100 dziecinnie proste

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) można odliczyć od dochodu. Limit odliczenia wynosi 6% naszego dochodu.

 

Komu można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznych.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizną na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu.

 

Wymagane załączniki:

PIT/O-dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dowody potwierdzające przekazaną kwotę oraz identyfikujące obdarowanego (nazwa, adres). Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

 

Organizacja, której przekazujemy darowiznę nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.
Odliczeniu podlega tylko darowizna w formie bezgotówkowej. Darowizna przekazana w gotówce nie podlega odliczeniu.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Nie odliczymy od dochodu darowizny przekazanej bezpośrednio potrzebującej osobie. Musimy to zrobić za pośrednictwem organizacji, dokonując wpłaty celowej, np. wskazać dla kogo chcemy przeznaczyć naszą darowiznę.


Słowa kluczowe: darowizna na orgaznizacje pożytku publicznego, co możn odliczyć od podatku, komu można przekazać darowiznę, jak odliczyć darowiznę

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00