Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Zmiany w limitach zwolnień w PIT w 2018 roku

Zmiany w limitach zwolnień w PIT w 2018 roku

620x100 dziecinnie proste

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowelizacje w związku ze zmianami do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Modyfikacje przewiduje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Zmiany w limitach zwolnień w PIT w 2018 roku

Znowelizowana ustawa wprowadza od 1 stycznia 2018 r. szereg zmian w zakresie zwolnień z PIT, takich jak podwyższenie kwoty limitu, likwidacja niektórych limitów i wprowadzenie nowych.

 

Podwyższenie kwoty limitu dotyczy przede wszystkim pomocy przyznawanej pracownikom, takiej jak:

 • zapomogi z funduszu zakładowej organizacji związkowej (z 638 zł do 1000 zł);
 • diety i zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (z 2280 zł do 3000 zł);
 • zapomogi związane ze zdarzeniami losowymi, które nie są finansowane przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z 2280 zł do 6000 zł) – zmiana dotyczy zwolnienia z podatku zapomóg wypłacanych w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby, a także klęsk żywiołowych. Gdy świadczenia są wypłacane z innych źródeł niż ZFŚS limit wzrasta do 6 000 zł, natomiast zapomogi wypłacane z ZFŚS są zwolnione z PIT bez limitu.
 • świadczenia od zakładu pracy na rzecz emerytów i dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów (z 2280 zł do 3000 zł);
 • świadczenia uzyskiwane przez pracowników z tytułu pomocy np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do których zalicza się np. paczki świąteczne, czy noworoczne, bony dla pracowników itp. (z 380 zł do 1000 zł);
 • świadczenia na opiekę w żłobkach i przedszkolach niefinansowane przez ZFŚS (z 200 zł/400 zł do 1000 zł) na każde dziecko;
 • dopłaty do wypoczynku dzieci do 18 roku życia niefinansowane przez ZFŚS (z 760 zł do 2000 zł) miesięcznie.

 Podwyższenie limitu dotyczy też:

przychodów z zamiany rzeczy lub praw (z 2280 zł do 6000) zł – od 1 stycznia 2018 r., wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy lub praw wtedy, gdy z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6 000 zł i jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane w przypadku nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Likwidacji ulegają limity zwolnień w zakresie:

 • zapomóg związanych ze zdarzeniem losowych finansowanych z ZFŚS, tj. zapomogi wypłacane z tytułu śmierci, długotrwałej choroby, klęsk żywiołowych przyznawane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych podlegają zwolnieniu bez względu na ich wysokość;
 • świadczeń od uczelni dla studentów z tytułu praktyk zawodowych.

Wprowadzone zostały nowe zwolnienia dla:

 • wynagrodzeń za udzielanie pomocy służbom państwowym m.in. policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, ABW, CBA wypłacanych z funduszu operacyjnego, które dotychczas podlegały 20% podatkowi ryczałtowemu;
 • świadczeń uzyskanych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Opieka paliatywna sprawowana jest przez specjalistów z wielu dziedzin, nie tylko medycznych. Opiekę świadczą lekarze i pielęgniarki, ale również istotną rolę w procesie leczenia chorego odgrywa opieka psychologiczna oraz rehabilitacja. W nowelizacji ustawy o PIT objęto zwolnieniem wszystkie osoby fizyczne, które uzyskują świadczenia w postaci nieodpłatnego udziału w przedmiotowych szkoleniach.
 • przychodów z tytułu umorzenia należności czynszowych (zwolnienie z PIT od 1 stycznia 2018 r. obejmie też kwoty umorzeń zaległości z tytułu m.in. czynszu za mieszkanie, opłat za prąd, gaz, wodę oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości, odszkodowań za korzystanie z mieszkania bez umowy).

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

W 2018 roku wzrosła kwota wolna od podatku - z obowiązującej w roku 2017 w wysokości 1.188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6.600 zł) do kwoty 1.440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8.000 zł). Jednocześnie utrzymana została degresywna (malejąca wraz ze wzrostem dochodów) kwota zmniejszająca podatek dla:

 • podstawy obliczenia podatku w przedziale od 8.001 zł do 13.000 zł (osoby uzyskujące dochód powyżej 8 000 zł i nieprzekraczający 13 000 zł kwotę zmniejszającą podatek będą odliczały w wysokości malejącej wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku w granicach od 1.440 zł do 556,02 zł);
 • podstawy obliczenia podatku wyższej od kwoty górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł) wysokość kwoty obniżającej podatek będzie zmniejszać się od 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł.

W przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie poniżej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), kwota zmniejszająca podatek pozostanie bez zmian w wysokości 556,02 zł.

Limity dla twórców

Fiskus wprowadził też zmianę w limicie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Obecnie obowiązuje dwukrotne podwyższony limit roczny w wysokości 85.528 zł. Niestety niektórzy twórcy stracą prawo do ulgi, gdyż jednocześnie ograniczono stosowanie tych kosztów do określonego rodzaju działalności twórczej.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00