Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Od czego płacimy podatek? Przychody małoletnich dzieci

Przychody małoletnich dzieci

620x100 dziecinnie proste

Mamy obowiązek rozliczyć się nie tylko z naszych dochodów.
Do naszego zeznania dopisujemy również dochody małoletnich dzieci. Gdy nasze niepełnoletnie dzieci uzyskują dochody, to zawsze wypełniamy PIT-36 oraz PIT\M.

Przychody małoletnich dzieci

Dochody małoletnich dzieci

Rodzice, których dzieci osiągają dochody (np. z renty, prawa majątkowe, dochody z najmu) mają obowiązek doliczyć je do swoich, czyli dochody dzieci wpisać do swojego PIT-u 36. Jeżeli małżonkowie rozliczają się osobno, to każdy wpisuje w swoim Picie połowę dochodów dzieci (jeżeli obojgu rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodów dzieci).

Gdy rodzice doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, są obowiązani,
oprócz PIT-u 36 złożyć PIT/M. 

Gdy rodzice osiągają dochody z działalności gospodarczej opodatkownej ryczałtowo, to oprócz swojego PIT-u 28, muszą jeszcze rozliczyć PIT-36 oraz PIT/M, w których wykazują dochody dzieci. 
Gdy dziecko osiągnęło dochody z kapitałów pieniężnych rodzice wypełniają PIT-38 na siebie. PIT-u M nie składają. Gdy rodzice rozliczają się osobno, to składają dwa odrębne PIT-y 38
i wykazują po połowie dochodów uzyskanych przez dziecko. 

Gdy dziecko osiąga dochody z najmu, dzierżawy opodatkowanych ryczałtem, rodzice wypełniają na siebie PIT-28. Załącznika PIT/M nie składają. 

Dochody dziecka z renty zagranicznej

Jeżeli dziecko otrzymuje rentę zagraniczną z kraju, w którym obowiązuje metoda wyłączenia
z progresją, to rodzic nie uwzglednia tej kwoty do ustalania stopy procentowej przy obliczaniu podatku.

Jeżeli dziecko, oprócz renty zagranicznej, uzyskało w Polsce dochody opodatkowane skalą (18%, 32%), to rodzic uwzględnia kwotę renty dziecka przy ustalaniu stopy procentowej.

Których dochodów dzieci nie dolicza się do dochodów rodziców?

Do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów dzieci z pracy, niektórych rodzajów stypendiów oraz dochodów z rzeczy oddanych dzieciom do osobistego użytku. W tej sytuacji dziecko ma obowiązek wypełnić swój PIT, a rodzice takie zeznanie podpisać w imieniu dziecka i złożyć do urzędu skarbowego do 30.04.

Jeżeli dziecko osiąga dochody, które podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z najmu nieobjętego ryczałtem) oraz takie, które powinien sam rozliczyć (np. stypendia), wtedy dochody z najmu (i tylko te) są wykazywane w załączniku PIT/M oraz w rozliczeniu rodziców (PIT-36), a dochody ze stypendiów w osobnym zeznaniu dziecka, które jest podpisywane przez rodziców. 

Dochody małoletnich dzieci a ulga prorodzinna oraz rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Dochody małoletnich dzieci nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej ani na możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jeżeli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, a rodzic spełnia warunki do objęcia ich ulgą prorodzinną lub wspólnym rozliczeniem, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się w ten sposób.

Przykład: Magda samotnie wychowuje 15-letnie dziecko, które uzyskało dochody z najmu nieobjętego ryczałtem oraz z pracy. Jak Magda powinna wypełnić PIT? Jaki druk PIT ma wybrać?

Magda jest osobą samotnie wychowującą małoletnie dziecko, dlatego może rozliczyć PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Na małoletnie dziecko przysługuje ulga rodzinna w wysokości 1112,04 zł rocznie. W Picie 36 Magda zaznaczy kwadrat nr 4, w sekcji D.1 wpisze swoje dochody, a w sekcji D.3 dochody dziecka (z najmu). Dochód do opodatkowania (z poz. 173) Magda podzieli przez 2 i tak otrzymany wynik wpisze do poz. 168. Następnie Magda obliczy podatek wg skali (18%, 32%). Tak obliczony podatek pomnoży przez dwa, a otrzymany wynik wpisze w poz. 176. Następnie w sekcji I odejmie kwotę 1112,04 zł, czyli przysługującą jej ulgę prorodzinną. Do swojego PIT-u 36 Magda musi jeszcze załączyć PIT/M, w którym wykaże dochody dziecka (te z najmu).

Niepełnoletnie dziecko Magdy otrzymywało także dochody z pracy, dlatego jest zobowiązane do osobnego rozliczenia tych dochodów. Uczyni to w Picie 37, w którym
 jako dane podatnika wpisze swoje imię i nazwisko, natomiast podpis w imieniu dziecka złoży Magda. 

Podsumowując, Magda ma obowiązek złożyć do US trzy PIT-y: PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M oraz PIT-37 w imieniu dziecka.

Gdy dziecko ukończy 18 lat lub zawrze związek małżeński, musi złożyć swój PIT. Jeżeli dziecko osiągnęło pełnoletniość w trakcie roku, np. 18 sierpnia, to dochody, które dziecko uzyskało do 18 sierpnia, są doliczane do dochodów rodziców, a dochody, które dziecko uzyskało po 18 sierpnia są rozliczane samodzielnie przez dziecko.

Pamiętaj

O dochodach małoletnich dzieci muszą pamiętać ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

Słowa kluczowe: dochody małoletnich dzieci, jak rozliczyć w PIT dochody dzieci, praca dziecka a podatek, jak rozliczają się pracujące dzieci, dochody dzieci a ulga prorodzinna, rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci, czy dochody dzieci wpływają na podatek, czy dochody dzieci wpływają na ulgę rodzinną

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00