Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Koszty uzyskania przychodu 2015

Koszty uzyskania przychodu 2015

▪ 2 września 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu otrzymania przychodu (np. dojazd do pracy). Wykazujemy je w sekcji C PIT-37 
lub w sekcji D PIT-36. Koszty uzyskania przychodów pomniejszają nasz podatek.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

 

Miesięczne

Roczne

Pracownik miejscowy

111,25 zł

1 335 zł - gdy mamy jeden stosunek pracy,
2002,05 zł - gdy mamy równocześnie co najmniej dwa stosunki pracy

Pracownik dojeżdżający z innej miejscowości

139,06 zł

1 668,72 zł – gdy mamy jeden stosunek pracy,
2502,56 zł – gdy mamy równocześnie co najmniej dwa stosunki pracy i nie otrzymaliśmy dodatku za rozłąkę. 
Gdy otrzymaliśmy dodatek za rozłąkę, to odliczamy koszty jak dla pracownika miejscowego.

Jeżeli nasz dojazd do pracy wyniósł więcej niż określone wyżej kwoty i mamy to udokumentowane imiennymi biletami okresowymi, to możemy odliczyć wartość tych biletów. Dotyczy takich środków transportu, jak autobusy, pociągi, promy, tramwaje. Zasady tej nie stosuje się, gdy otrzymaliśmy zwrot kosztów dojazdu i nie zostały on doliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Koszty uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich

Ile można odliczyć?

Rodzaj przychodu

łącznie: 50% z przychodów, jednak nie więcej niż 42 764 zł.

Gdy mamy to udokumentowane, to możemy odliczyć koszty faktycznie poniesione (bez powyższych limitów).

Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Przychód z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji 
od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

Przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela.

20%

Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne z działalności wykonywanej osobiście 
(m.in. umowy zlecenia i o dzieło, działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, sportowa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów).

Jeżeli twórca udokumentuje, że poniesione przez niego koszty uzyskania przychodu są wyższe niż koszty określone w ustawie, może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione wydatki.

Od przychodów otrzymywanych przez osoby:

  • wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  • należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 1.335 zł (miesięcznie 111,25 zł). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą w 2016r. przekroczyć
2.002,05 zł.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00