Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT Rozliczanie PIT z działalności gospodarczej i pracy na etacie

Rozliczanie PIT z działalności gospodarczej i pracy na etacie

620x100 dziecinnie proste

Wiele osób jednocześnie zatrudnionych jest na umowę o pracę i prowadzi działalność gospodarczą. Można pogodzić prowadzenie własnej działalności gospodarczej z pracą na etacie.

Rozliczanie PIT z działalności gospodarczej i pracy na etacie

Należy się w tej sytuacji zastanowić, jakie pity należy wypełnić, by dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego. Będzie to zależało od tego, jaką metodą rozliczamy przychody z działalności gospodarczej.

Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych według skali podatkowej i praca na etacie

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych - według skali podatkowej i jednocześnie pracujemy na etacie, wówczas rozliczamy podatek dochodowy za rok podatkowy na jednej deklaracji PIT-36.

Na formularzu PIT-36 w  części D formularza należy podać odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów - z działalności gospodarczej oraz z pracy na etat. Jeśli mamy poza tymi jeszcze inne przychody (np. z umowy zlecenia), również wpisujemy je w części D w odpowiednich polach.

Rozliczając PIT według zasad ogólnych możemy korzystać z różnego rodzaju preferencji podatkowych, ulg i odliczeń. Tak np. małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie. Możemy 

odliczyć kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodów. Można też skorzystać np. z ulgi prorodzinnej czy rehabilitacyjnej.

Podatek liniowy i praca na etacie

Jeśli prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest za pomocą stałej stawki  19% podatku liniowego i dodatkowo podatnik pracuje na etacie, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych deklaracji PIT. Jednej z działalności gospodarczej i drugiej z pracy na etacie.

Podatek linowy rozliczamy na formularzu PIT-36L. Do deklaracji powinniśmy dołączyć także załącznik PIT/B, który zawiera informacje o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z danego roku podatkowego.

Na formularzu PIT-36L nie wpisujemy przychodów uzyskiwanych z pracy na etacie. W tej sytuacji trzeba złożyć drugą deklarację w celu rozliczenia przychodów z pracy na etacie. Właściwy jest wtedy druk PIT-37.

Forma opodatkowania podatkiem liniowym nie pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma tu znaczenia fakt, że część dochodów podatnika pochodzi z wynagrodzenia za  pracę na etacie.

Działalność opodatkowana ryczałtem i praca na etacie

Uzyskując przychody z pracy na etacie i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, która rozliczana jest na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mamy również obowiązek złożenia dwóch deklaracji podatkowych.

W tej sytuacji składamy PIT-37, dokonując w ten sposób rozliczenia dochodów z pracy na etacie. Natomiastz racji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu składamy PIT-28. Do deklaracji tej należy wypełnić załącznik PIT-28A, który stanowi informację o przychodach przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ryczałtu.

Karta podatkowa i praca na etacie

Dwie deklaracje złożymy również prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach karty podatkowej, jednocześnie wykonując pracę na etacie.

Karta podatkowa to uproszczona metoda rozliczania podatku dochodowego. Podatek, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, jest ustalony odgórnie przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek.

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej za pomocą karty podatkowej, rozliczamy na PIT-16A (jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego). Natomiast dla dochodów z pracy na etacie, podobnie jak w innych przypadkach konieczne jest rozliczenie PIT-37.

Kiedy i jak rozliczyć  pity  2018

Należy zauważyć, iż nie dla wszystkich deklaracji PIT wyznaczony jest ten sam termin złożenia do Urzędu Skarbowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje różne terminy w zależności od tego, który typformularzu PIT mamy obowiązek złożyć.

Najwięcej czasu, bo do końca kwietnia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego mamy na złożenie rozliczenia  rocznego przychodów z pracy na etacie (PIT-37), działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (PIT-36) i działalności opodatkowanej podatkiem liniowym (PIT-36L). Rozliczenie pit 2018 możemy wykonać do 30 kwietnia 2018.

Natomiast dla deklaracji PIT-28 i PIT-16A obowiązuje termin 31 stycznia.

Deklaracje podatkowe podatnik może złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowy, przesłać je za pośrednictwem poczty lub urzędu konsularnego albo przesłać do systemu fiskalnego przez internet z wykorzystaniem programu pit. Rozliczenie pit online jest bardzo wygodną i coraz popularniejszą formą kontaktu z organem skarbowym. Rozliczenie pit online 2017 dotyczy nie tylko pit 37 online, ale również pozostałych deklaracji.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00