Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT Ulga prorodzinna w rodzinach 3 Plus

Ulga prorodzinna w rodzinach 3 Plus

620x100 dziecinnie proste

Z ulgi na dzieci, zwanej ulgą prorodzinną, mogą korzystać rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie prawni, którzy wychowują dzieci niepełnoletnie, pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu przewyższającego kwotę wolną od podatku oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  bez względu na wiek

Ulga prorodzinna w rodzinach 3 Plus

Sposób odliczania ulgi prorodzinnej w rodzinach wielodzietnych 

Wysokość odpisu z tytułu ulgi prorodzinnej w rozliczeniu pit 2018 zależy od ilości dzieci oraz od ilości miesięcy, za które przysługuje odliczenie. Rozliczenie ulgi następuje w systemie miesięcznym. Za pierwsze i drugie dziecko kwota przysługującej ulgi wynosi 92,67 zł miesięcznie, czyli w roku maksymalnie można odliczyć na jedno dziecko 1112,04 zł, a na dwoje 2224,08 zł. Na trzecie dziecko przysługuje ulga w wysokości 166,07 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł w roku, a na czwarte i każde następne 225 zł za każdy miesiąc, czyli 2700,04 zł za rok. Przysługujące do odliczenia kwoty z tytułu ulgi na dzieci odpisuje się od podatku.

Przy rozliczaniu ulgi na dzieci w systemie miesięcznym w poszczególnych miesiącach kwoty odliczeń mogą się różnić, gdyż są uzależnione od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga. Zmiany wysokości kwot przysługującej ulgi w poszczególnych miesiącach mogą być szczególnie widoczne w rodzinach wielodzietnych oraz tam, gdzie różnica wieku między dziećmi jest znaczna. Niektóre dzieci w trakcie roku tracą prawo do ulgi. Od następnego miesiąca, kiedy prawo to utracą, nie są wliczane do łącznej ilości dzieci, na jakie ulga przysługuje. Inne dzieci rodzą się w trakcie roku i są doliczane do liczby dzieci w rodzinie już w miesiącu urodzenia.

W rodzinach wielodzietnych nie ma znaczenia, które dziecko uznamy za „pierwsze dziecko”, na które przysługuje kwota ulgi w wysokości 92,67 zł, które będzie uznane za “drugie dziecko” (ulga 92,67 zł), “trzecie dziecko” (ulga 166,07 zł), “czwarte dziecko” (ulga 225, 00 zł) itd, gdyż istotna jest w danym miesiącu liczba dzieci, na które przysługuje ulga, a nie kolejność ich urodzenia.

Przykład 1:
Podatnik ma troje dzieci:

Dziecko 1 – dziecko pełnoletnie, które w czerwcu obroniło pracę magisterską i uzyskało w roku podatkowym dochody w kwocie 2 000 zł; Ulga przysługuje od stycznia do czerwca.
Dziecko 2 – dziecko małoletnie. Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.
Dziecko 3 – dziecko małoletnie. Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.

Od stycznia do czerwca - przez 6 miesięcy - w rodzinie było troje dzieci uprawnionych do ulgi: dwoje małoletnich i jedno pełnoletnie uczące się, które nie uzyskało dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku. Od lipca ulga nie przysługuje już dziecku pełnoletniemu, gdyż zakończyło naukę.
Od lipca do grudnia uprawnionych do ulgi jest w tej rodzinie dwoje dzieci.

Kwota ulgi wynosi:
Za każdy miesiąc od stycznia do czerwca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c
2112,06 zł to suma ulgi za okres od stycznia do czerwca
Za każdy miesiąc od lipca do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c
1112,04 to suma ulgi od lipca do grudnia
Łączna kwota ulgi wynosi: 3.224,10 zł.

Przykład 2:
Podatnik ma 4 dzieci: 

Dziecko 1 - dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Ulga na to dziecko przysługuje przez 12 miesięcy w roku;
Dziecko 2 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej. W roku podatkowym uzyskało dochody 3 500 zł. Ulga na to dziecko nie przysługuje, gdyż kwota dochodu przekroczyła 3089 zł.
Dziecko 4 - dziecko małoletnie; Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.
Dziecko 5 - dziecko, które urodziło 31 grudnia. Ulga przysługuje za grudzień.

Rodzice mogą korzystać z ulgi przez cały rok na dwoje dzieci: niepełnosprawne niezależnie od wieku i małoletnie. Na dziecko pełnoletnie studiujące nie przysługuje ulga z powodu dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku. Na dziecko urodzone w ostatnim dniu grudnia ulga przysługuje za cały miesiąc.

Kwota ulgi wynosi:
Za każdy miesiąc od stycznia do listopada (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c = 3872,11
Za grudzień (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c

Łączna kwota ulgi na dzieci w tej rodzinie wynosi za ten rok podatkowy 4.224,12 zł.

Przykład 3:
Podatnik posiada 5 dzieci: 

Dziecko 1 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej, w roku podatkowym osiągnęło dochód w wysokości 8 000 zł. Ulga na to dziecko nie przysługuje;
Dziecko 2 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i ukończyło studia w czerwcu, nie uzyskało dochodów w roku podatkowym; Ulga przysługuje za okres od stycznia do czerwca.
Dziecko 3 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej, w październiku zawarło związek małżeński; Ulga przysługuje od stycznia do września.
Dziecko 4 - dziecko małoletnie; Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.
Dziecko 5 - dziecko, które urodziło się w kwietniu. Ulga przysługuje od kwietnia do grudnia.

Zmiany kwoty do odliczenia następują w tej rodzinie w związku z wydarzeniami takimi jak: ukończenie studiów, zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka. Tylko na dziecko małoletnie przysługuje ulga przez cały rok.

Kwota ulgi wynosi:
Za każdy miesiąc od stycznia do marca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c
Za każdy miesiąc od kwietnia do czerwca (4 dzieci): 92,67 zł + 92,67 + 166,67 zł + 225,00 zł/m-c = 577,01 zł
Za każdy miesiąc od lipca do września (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c
Za każdy miesiąc od października do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c

Łączna kwota ulgi na dzieci w tej rodzinie wynosi za ten rok podatkowy 4.399,11 zł.

Odliczenia z tytułu ulgi na dzieci dokonujemy w rozliczeniu pit 2015 na formularzach pit 36 i pit 37 (pit 36 online, pit 37 online). Program pit 2016 pomoże nam w rozliczeniu ulgi, pokieruje, jak rozliczyć pit przez internet.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00