Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury do 2013 r. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego

620x100 dziecinnie proste

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego

I. WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO.

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie;

2) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia

do oczyszczania ścieków;

3) przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;

4) przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;

2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;

3) osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1) konstrukcji stropów;

2) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;

3) konstrukcji i pokrycia dachu;

4) docieplenia stropów i stropodachów;

5) kanałów spalinowych i wentylacyjnych;

6) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów,

schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych,

dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1) tynki i okładziny zewnętrzne;

2) malowanie elewacji;

3) docieplenie ścian budynku;

4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1) sanitariaty i kuchnie;

2) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów

związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób

niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku,

obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale

umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych;

2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia;

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;

5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

6) instalacji i urządzeń grzewczych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

 

II. WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO.

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;

2) podłóg i posadzek;

3) okien, świetlików i drzwi;

4) powłok malarskich i tapet;

5) elementów kowalsko-ślusarskich;

6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych

i cieplnych.

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu

mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż

trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych;

2) instalacji elektrycznych;

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;

5) instalacji i urządzeń grzewczych;

6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

7) instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

 

III. WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),

2) przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,

3) zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,

4) zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,

5) wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.

6) wykonanie instalacji gazu płynnego.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) remont i wymiana urządzeń gazowych,

2) remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

3) zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

4) zainstalowanie gazomierza.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00