Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego

I. WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO.

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie;

2) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia

do oczyszczania ścieków;

3) przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;

4) przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;

2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;

3) osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1) konstrukcji stropów;

2) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;

3) konstrukcji i pokrycia dachu;

4) docieplenia stropów i stropodachów;

5) kanałów spalinowych i wentylacyjnych;

6) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów,

schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych,

dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1) tynki i okładziny zewnętrzne;

2) malowanie elewacji;

3) docieplenie ścian budynku;

4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1) sanitariaty i kuchnie;

2) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów

związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób

niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku,

obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale

umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych;

2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia;

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;

5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

6) instalacji i urządzeń grzewczych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

 

II. WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO.

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;

2) podłóg i posadzek;

3) okien, świetlików i drzwi;

4) powłok malarskich i tapet;

5) elementów kowalsko-ślusarskich;

6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych

i cieplnych.

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu

mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż

trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych;

2) instalacji elektrycznych;

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;

5) instalacji i urządzeń grzewczych;

6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

7) instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

 

III. WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),

2) przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,

3) zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,

4) zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,

5) wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.

6) wykonanie instalacji gazu płynnego.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) remont i wymiana urządzeń gazowych,

2) remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

3) zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

4) zainstalowanie gazomierza.

  

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej