Sposób posługiwania się wykazem

620x100 dziecinnie proste

Sposób posługiwania się wykazem w odniesieniu do wykazu materiałów budowlanych, na które przysługuje zwrot VAT.

Sposób posługiwania się wykazem

1. JEŻELI ZNANY JEST PKWIU DANEGO WYROBU

- np. kupiłam okna PCV i na fakturze podany jest symbol PKWiU: 25.23.14

- sprawdzam, czy w wykazie znajduje się grupowanie PKWiU o takim dokładnie symbolu albo zaczynające się od tych samych cyfr. Jeżeli znajdę dokładnie taki sam symbol PKWiU, a nazwa grupy towarów odpowiada nazwie zakupionego przeze mnie wyrobu, to znaczy, że dany wyrób jest objęty systemem zwrotu VAT.

- Jeżeli znajdę symbol PKWiU składający sie z mniejszej liczby cyfr niż symbol zakupionego przeze mnie towaru (np. w wykazie znajdę symbol 25.23, a mój symbol na fakturze to 25.23.14), to wówczas – jeżeli symbol PKWiU z faktury (25.23.14) ma dokładnie te same cyfry patrząc od lewej strony co symbol z wykazu (czyli 25.23), a różni się jedynie rozszerzeniem grupowania (czyli cyframi następującymi po cyfrach 25.23), to oznacza, że symbol PKWiU na mojej fakturze stanowi rozszerzenie symbolu PKWiU 25.23 (czyli zawiera się w grupowaniu 25.23 i podlega systemowi zwrotu VAT, o ile nie jest wyłączony – patrz pkt 3 – co oznacza „ex”).

2. JEŻELI SYMBOL PKWIU NIE JEST ZNANY

- można próbować ustalić go poszukując wyrobu w PKWiU (pomocna może tu być wyszukiwarka internetowa – wpisujemy nazwę naszego wyrobu oraz "and PKWiU" (dzięki dodaniu słowa „and” wyszukiwarka pokaże tylko te wyniki, które zawierają wszystkie poszukiwane frazy).

Przykład: poszukujemy symbolu okien PCV. W wyszukiwarce wpisujemy zatem następujący tekst: okna PCV and PKWiU

3. CO OZNACZA "EX”

Jeżeli przy symbolu danego grupowania PKWiU znajduje się „ex”, oznacza to, że z całego tego grupowania (np. ex 25.23) wyłączone są z systemu zwrotu VAT jakieś wyroby (np. budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 25.23.2). Zatem systemowi zwrotu podlega grupowanie 25.23 (łącznie z wszelkimi bardziej rozbudowanymi symbolami PKWiU, które zaczynają się tak samo, czyli 25.23 + ewentualne dalsze cyfry), jednak z wyłączeniem wyrobów wymienionych (na ogół po zwrocie „z wyłączeniem”) w rubryce nr 3 wykazu.

4. JAK NALEŻY CZYTAĆ POLSKĄ KLASYFIKACJĘ WYROBÓW I USŁUG (PKWIU)

Przy tworzeniu PKWiU przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych, jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa.

Aktualne klasyfikacje PKWiU dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl ) pod linkiem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje; należy jednak pamiętać, że do celów podatkowych stosuje się klasyfikację PKWiU z 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), których brzmienie jest tylko częściowo tożsame z brzmieniem klasyfikacji PKWiU z 2004 r.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00