Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Preferencyjne opodatkowanie małżonków

Preferencyjne opodatkowanie małżonków

▪ 3 kwietnia 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą zdecydować się na rozliczenie PIT z małżonkiem. Może to być sposób na obniżenie obciążenia podatkowego dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania.

Preferencyjne opodatkowanie małżonków

Preferencja w przypadku małżonków polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się małżonków, podatek określa się wówczas w podwojonej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów (tzw. wspólne opodatkowanie). Ma to znaczenie szczególnie w przypadku, gdy dochody jednego z małżonków przekraczają określony w ustawie próg podatkowy, a drugiego są znacznie niższe. Stawki podatkowe na 2020 rok wynoszą: 18% od dochodów poniżej 85.528,00 zł, natomiast 32% powyżej tej kwoty. Wspólne rozliczenie pit może przynieść skutek w postaci  opodatkowania dochodu w większej części niższą stawką podatkową, czy też opodatkowanie dochodów tylko stawką 18%. Decyzja o wspólnym opodatkowaniu małżonków wymaga złożenia przez przynajmniej jedną z osób wniosku w ramach rozliczenia rocznego pit (w formularzu PIT-36 lub PIT-37).

Nie zawsze preferencyjne opodatkowanie jest możliwe. W przypadku, gdy któraś z osób podlega opodatkowaniu przy wykorzystaniu tzw. „stawki liniowej” (na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyłączeniem przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lub podatkiem tonażowym - rozliczenie PIT z małżonkiem nie jest możliwe.

Ważne: Wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe wyłącznie w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego – do 30 kwietnia roku następnego.

Preferencyjne opodatkowanie małżonków dotyczy tylko małżonków, pomiędzy którymi wspólność majątkowa trwała przez cały rok podatkowy, którego dotyczy opodatkowanie. Wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje wspólność majątkowa.

Z preferencyjnej formy rozliczenia można skorzystać także wtedy, gdy:

  • małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po upływie roku podatkowego, ale związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego,

  • jeden lub oboje małżonkowie posiadają rezydencję podatkową za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), jeśli przychody osiągnięte przez nich w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (między innymi stosunek pracy, emerytury i renty) osiągniętego łącznie przez małżonków w danym roku, a zagraniczne miejsce zamieszkania małżonka lub małżonków potwierdzone jest certyfikatem.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00