Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Sprzedaż nieruchomości Sprzedaż nieruchomości za granicą

Sprzedaż nieruchomości za granicą

620x100 dziecinnie proste

W przypadku zbycia nieruchomości położonej za granicą należy zastosować postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące zysków z przeniesienia własności majątku

Sprzedaż nieruchomości za granicą

Odpłatne zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości powoduje, że uzyskane z tego tytułu przychody w Polsce nie podlegają opodatkowaniu.

Opodatkowaniu podlega dochód z nieruchomości, jeśli od dnia jej nabycia/wytworzenia do dnia jej sprzedaży nie minęło 5 lat.


 

Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego są generalnie opodatkowane w państwie, w którym nieruchomość jest położona. Dlatego, aby nie płacić podwójnego podatku (w Polsce i za granicą) Polska z innymi państwami podpisała umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO); umowę wyłączenia z progresją lub umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z tymi umowami, dochód uzyskany za granicą jest albo zwolniony z podatku w Polsce (wyłączenie z progresją), albo podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku polskiego (umowa dotycząca odliczenia proporcjonalnego), do wysokości określonego limitu.

Rozliczenie w Polsce dochodów ze zbycia nieruchomości położonej za granicą

  1. Gdy uzyskaliśmy dochód wyłącznie z nieruchomości położonej za granicą, w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą wyłączenia z progresją - to dochodu tego nie wykazujemy w PIT, ani nie musimy składać PIT-39.

  2. Gdy uzyskaliśmy dochód z nieruchomości położonej za granicą, w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą wyłączenia z progresją oraz dochód ze zbycia nieruchomości w Polsce - to w PIT-39 wykazujemy jedynie dochód ze zbycia polskiej nieruchomości.

  3. Gdy uzyskaliśmy dochód wyłącznie z nieruchomości położonej za granicą, w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenie proporcjonalnego - to dochód ten wykazujemy w PIT-39 oraz w PIT-ZG i przysługuje nam odliczenie podatku zapłaconego za granicą. Z tym, że odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Limit ten wyliczmy wg wzoru: ((dochód łączny*0,19)*dochód zagraniczny)/dochód łączny. W PIT-39 wpisujemy podatek zapłacony za granicą z uwzględnieniem limitu, natomiast w PIT-ZG wpisujemy cały podatek zapłacony za granicą - bez uwzględnienia limitu. Czyli należy kwotę podatku obliczoną według stawki 19% od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

  4. Gdy uzyskaliśmy dochód z nieruchomości położonej za granicą, w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenie proporcjonalnego oraz dochód ze zbycia nieruchomości w Polsce - to w PIT-39 wykazujemy zsumowany dochód z Polski i z zagranicy. Przysługuje nam odliczenie podatku zapłaconego za granicą z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w pkt.3. Do PIT-39 dołączamy PIT-ZG, w którym wykazujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - bez uwzględnienia limitu.

  5. Gdy uzyskaliśmy dochód z nieruchomości położonej za granicą, w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania - to stosujemy zasady jak dla odliczenia proporcjonalnego, czyli dochód wykazujemy w PIT-39 oraz PIT-ZG. Przysługuje nam prawo odliczenie podatku zapłaconego za granicą.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00