Zamiana nieruchomości

Zamiana nieruchomości jest traktowana jak jej sprzedaż.

Źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli od zakupu nieruchomości lub prawa majątkowego do daty zamiany nie minęło 5 lat, to podatnik powinien zapłacić 19-procentowy podatek.  Zbywając nieruchomość przed upływem tego okresu, podatnik może nie zapłacić podatku dochodowego, jeżeli może skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Umowa zamiany jest jedną z form odpłatnego zbycia – podatnik zbywa jedną nieruchomość i jednocześnie nabywa drugą. Przychód powstaje bez otrzymania gotówki.
Jeżeli wartość nieruchomości w umowie odbiega od ceny rynkowej nieruchomości, to na wezwanie urzędu skarbowego należy podać przyczyny takiego stanu rzeczy. Inaczej urząd skarbowy poprosi o opinię biegłego, a jeżeli wartość nieruchomości ustalona prze biegłego różni się od wartości nieruchomości wpisanej w umowie co najmniej o 33%, to podatnik pokrywa koszty opinii biegłego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie zamiany stanowi:
a) przy zamianie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub prawdo lokali,
b) w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.


Słowa kluczowe: zamiana nieruchomości a podatek 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej