Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa

▪ 18 listopada 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

ULGA ODSETKOWA, czyli rozliczenie wydatków z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006.

Ulga odsetkowa

Kto może odliczyć ulgę odsetkową?

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 31.12.2006 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

- kredytu mieszkaniowego,

- kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

- każdego kolejnego kredytu zaciagniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

- kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),

- inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,

- inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.

- odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?

Ulga obejmuje odsetki naliczone i zapłacone od dnia 1.01.2001 r. Wcześniejszej spłaty odsetek nie odliczamy. W roku 2020 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2019 .

Ulga przysługuje za odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325 990 zł.
(to limit na 2019r).

Kwotę ulgi do odliczenia obliczymy wg poniższgo wzoru:

(325 990 * kwota zapłaconych odsetek w danym roku)/wysokość zaciągniętego kredytu

Limit dotyczy łącznie obojga małżonków. Nawet jeśli rozliczają się indywidualnie
(za wyjątkiem małżonków w separacji), to obowiązuje ich jeden limit. Również składają tylko jeden PIT-D.

Gdzie rozliczyć ulgę odsetkową?

Obliczoną ulgę odsetkowę wpisujemy w poz.10, 11 lub 12 w PIT-D. Poz. 13-16 dodatkowo wypełniają małżonkowie (jeśli rozliczają się indywidualnie lub wypełniają drugi PIT).
W tych polach małżonkowie wpisują jaką kwotę ulgi rozlicza każdy z nich.

PIT-D małżonkowie (nawet jeśli rozliczają się indywidualnie) składają tylko jeden.

Jezeli ulgę odsetkową rozliczamy po raz pierwszy to dodatkowo do PIT-D dołączamy PIT-2K.

Ulgę odsetkową rozliczamy do upływu terminu spłaty odsetek, jednak nie później
niż do 2027 r.

Komu ulga odsetkowa nie przysługuje?

Ulga odsetkowa nie przysługuje, jeśli podatnik lub jego małżonek odliczali wcześniej tzw. dużą ulgę budowlaną. To odliczenia z tytułu:

- zakupu gruntu pod zabudowę lub przeniesienie prawa wieczystego użytkowanie gruntu
pod zabudowę budynku/lokalu mieszkalnego,

- budowy budynku mieszkalnego,

- wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,

- zakupu nowo wybudowanego budynku/lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

-  nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne,

-  przebudowy strychu, suszarni albo przystosowaniu innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym,do dnia zasiedlenia tego lokalu,

Ulgi odsetkowej nie rozliczymy również, gdy korzystamy z ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową (tzw. ulga mieszkaniowa).

Ulga nie przysługuje osobom, które kredyt mieszkaniowy zaciągnęły na warunkach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Chodzi tu o kredyt preferencyjny. Jest to kredyt, w którym 50% odsetek spłaca
za nas Skarb Państwa.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00