Ulga remontowo-modernizacyjna

620x100 dziecinnie proste

Ulga remontowo-modernizacyjna, to jedna z ulg, którą możemy odliczyć w ramach praw nabytych. Oznacza to, że jeżeli w okresie obowiązywania ulgi (2002-2005) ponieśliśmy odpowiednie koszty i rozpoczęliśmy je odliczać, to w 2019  możemy je nadal odliczyć, jeżeli przysługująca nam ulga w latach jej obowiązywania była wyższa niż nasz dochód lub podatek. Niewykorzystana ulga przechodzi na następne lata.

 

Ulga remontowo-modernizacyjna

Ulga remontowo-modernizacyjna zastąpiła dużą ulgę budowlaną, pozostawiając tym samym możliwość odliczenia wydatków związanych z remontem i modernizacją budynku lub lokalu mieszkalnego.

Jeżeli w latach 2003-2005 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W 2018 roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 2003-2005, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2005.

 


Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

a) zakup materiałów i urządzeń,

b) zakup usług obejmujących:

  • wykonanie ekspertyzy, opinii projektu,

  • transport materiałów i urządzeń,

  • wykonaswto robót.

c) wynajem sprzętu budowlnaego,

d) opłat administrtacyjne itp.

Powyższe wydtatki muszą być ponoszone w związku z pracami remontowomi lub modernizacyjnymi budynku/lokalu mieszkalnego.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku oraz lokalu mieszkalnego znajdziesz tutaj:http://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/zwrot-vat-za-materialy-budowlane/wykaz-robot-zaliczanych-do-remontu/


Wysokość ulgi remontowo-modernizacyjnej:

Ogólny limit wydatków z tytułu ulg mieszkaniowych wynosi 189 000 zł.

Kwota do odliczenia z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

  • 3% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 5 670 zł,

  • 2,5% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 4 725 zł.

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę remontowo-modernizacyjną:

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 28 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 32-35 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków - gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden - nawet jeśli rozliczają się indywidualnie.

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00