Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania

620x100 dziecinnie proste

Wynajmując komuś mieszkanie jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od uzyskanych przychodów. Wysokość podatku zależy
od rodzaju wynajmu. Czy jest on realizowany
w ramach działalności gospodarczej, czy jest to najem prywatny.
W poniższym artykule zajmiemy się najmem prywatnym.

Wynajem mieszkania

Dla najmu prywatnego możemy wybrać opodatkowanie ryczałtem 8,5% lub skalą podatkową 18% lub 32%.

Podatek płacimy od faktycznie otrzymanych przychodów (od czynszu). Jeśli najemca spóźnia się z opłatą czynszu, to podatek odprowadzamy ze ten miesiąc, w którym czynsz otrzymaliśmy.

 

PRZYKŁAD 1.

W styczniu podpisaliśmy umowę najmu mieszkania. Według umowy, najemca powinien nam płacić umówiony czynsz co miesiąc. Najemca opóźniał się z zapłatą i pierwszy czynsz otrzymaliśmy dopiero w lipcu. W okresie od stycznia do czerwca nie powstał u nas jednak przychód i nie mieliśmy obowiązku zapłaty podatku, mimo że przez ten okres wynajmowaliśmy mieszkanie.

Do przychodów z tytułu najmu nie zalicza się opłat najemcy za używane media oraz opłat za telefon – gdy nie są ustalane w sposób ryczałtowy.

ZWOLNIENIE Z PODATKU
Podatku od wynajmu nie musimy płacić, jeżeli wynajmujemy mniej niż 6 pokoi w budynkach na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym.

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

 

NAJEM RYCZAŁTOWY (8,5%)

Przy wybraniu ryczałtu podatek płacimy od całego przychodu (nie pomniejszamy go o koszty uzyskania przychodu). Podatek jest stały i wynosi zawsze 8,5%.
Jeżeli zdecydujemy się na ryczałt, to powinniśmy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy:

  • do 20 stycznia – gdy najem rozpoczynamy z początkiem roku
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy przychód
    z najmu -  jeżeli najem rozpoczynamy w trakcie roku
  • do 31 grudnia – jeżeli pierwszy przychód otrzymaliśmy w grudniu.

Jeżeli w następnym roku chcemy kontynuować ryczałt, to nie musimy już składać do urzędu oświadczenia.

Ryczałt obliczamy samodzielnie i wpłacamy co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca,
a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania PIT-28 (czyli do 31 stycznia).
W PIT-28 wykazujemy uzyskane dochody z najmu oraz należny ryczałt. A także odliczamy przysługujące nam ulgi.

PIT-28 znajdziesz tutaj: PIT-28
Możesz również skorzystać z naszego programu PIT online, który wybierze za Ciebie odpowiedni formularz i obliczy za Ciebie podatek wraz z przysługującymi Ci ulgami.

W PIT-28 nie można rozliczyć się razem z małżonkiem ani odliczyć ulgi na dzieci.  Ale jeżeli nasz małżonek składa PIT-37 lub PIT-36  to możemy rozliczyć się razem, mimo że my rozliczamy najem prywatny na PIT-28.
Tak można postąpić jedynie w przypadku rozliczania najmu wg stawki 8,5%. Rozliczana w  PIT-28 działalność gospodarcza wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia.

NAJEM WG SKALI PODATKOWEJ (18%, 32%)

Przy wybraniu dla najmu prywatnego opodatkowania wg skali podatek płacimy
od przychodów, które pomniejszamy o koszty ich uzyskania.

O tym, że dla najmu wybraliśmy ogólne zasady opodatkowania nie trzeba informować urzędu skarbowego. Natomiast jeśli do tej pory płaciliśmy ryczałt i chcielibyśmy przejść na skalę podatkową należy złożyć stosowne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania.

Do dochodów z najmu opodatkowanych zasadami ogólnymi podatek obliczamy wg skali podatkowej.
Na początku od faktycznie otrzymanych przychodów odejmujemy koszty ich uzyskania
(np. wydatki na remont, na ubezpieczenie lokalu). A następnie od tak obliczonych dochodów obliczamy podatek wg skali podatkowej.

Zaliczki wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień wpłacamy do 20 stycznia następnego roku.
Nie wpłacamy zaliczki za grudzień, gdy przed 20 stycznia złożymy zeznanie roczne (PIT-36)
i zapłacimy obliczony w Picie podatek.

Dla rozliczenia najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych służy PIT-36, który mamy obowiązek złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. PIT-36 znajdziesz tutaj: Wszystkie druki

WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAŁŻONKÓW A WYNAJEM
Gdy wynajmowane mieszkanie należy do wspólności majątkowej małżonków to każdy z małżonków powinien rozliczyć dochód z wynajmu odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku (np. po połowie).

Aby najem mógł być rozliczony tylko przez jednego z małżonków, należy złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał podatek z najmu.

 

Zobacz również:

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00