Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Pozostałe zagadnienia Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą internetu

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą internetu

620x100 dziecinnie proste

Deklaracja podatkowa składana za pomocą internetu musi być podpisana podpisem elektronicznym, a podpisać może ją podatnik (płatnik) lub też pełnomocnik.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą internetu

Jeśli chcemy upoważnić osobę trzecią, posiadającą własny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w naszym imieniu e-deklaracji (rozliczanie pit online), musimy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego przy pomocy formularza UPL-1.

Aby dokonać tego zgłoszenia należy wypełnić w formie papierowej formularz  UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej) i złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. W przypadku podmiotów zagranicznych właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście. Wniosek podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia.  

Trzeba pamiętać, że formularz UPL-1 musi wpłynąć do właściwego urzędu skarbowego przed podpisaniem przez wyznaczoną osobę pierwszej e-deklaracji.

Podstawa prawna: Art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)

Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów albo z innego portalu podatkowego.

Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania deklaracji w formie elektronicznej nie podlega opłacie skarbowej.

 Upoważnienie ważne jest bezterminowo.

Podatnik, płatnik lub inka­sent, który przedłożył do organu podatkowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa­nych w formie papierowej (art. 80a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa) musi przedłożyć odrębne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środ­ków komunikacji elektronicznej, jeżeli zamierza składać deklaracje (rozliczenie pit) w tej formie.

Podatnicy, płatnicy i inkasenci, którzy sporządzają deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, roczne rozliczenie podatku PIT-40 od dnia 1 stycznia 2015 r. zobowiązani są do przesyłania ich wyłącznie w formie elektronicznej. Muszą więc upoważnić do podpisywania tych dokumentów osobę posiadającą przypisany sobie bezpieczny e-podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zgłosić ją w urzędzie skarbowym.  Może to być reprezentant ustawowy, np. prezes zarządu, lub pełnomocnik.

W przypadku, gdy ustanawiamy pełnomocnictwo dla osoby, wysyłającej e-deklaracje w imieniu przedsiębiorcy, UPL-1 powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź z udzielonym pełnomocnictwem w tym zakresie.

Raz złożone pełnomocnictwo uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do przesyłania przez internet wszystkich deklaracji dot. rozliczenie pitu przez internet, zeznań, informacji i podań objętych systemem e-Deklaracje - bez względu na właściwość urzędu skarbowego, do którego są one kierowane. UPL-1 nie trzeba dostarczać do każdego urzędu skarbowego, w którym składane są te dokumenty. Dane z formularza pełnomocnictwa wprowadzane są do syste­mu e-Deklaracje. W momencie, kiedy pełnomocnik składa deklaracje w imieniu podat­nika, system automatycznie porównuje dane  z  wprowadzonego do systemu upoważnienia z danymi z certyfikatu podpisu elektronicznego, którym deklaracja będzie podpisana.

W przypadku druków (np. pit-37, pit-36, pit-28, pit-38) sporządzanych elektronicznie przez pełnomocników obowiązkowym jest standardowy e-podpis. Pełnomocnik przy podpisywaniu deklaracji nie może korzystać z danych potwierdzających jego tożsamość, tak jak ma to miejsce przy własnych drukach przesyłanych przez podatnika lub płatnika.

W przypadku odwołania pełnomocnictwa należy złożyć formularz OPL-1 „Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

Z obowiązku złożenia upoważnienia do elektronicznego składania deklaracji PIT na druku UPL-1 zwolnieni są:

  1. Małżonkowie rozliczający się wspólnie - druk PIT w przypadku wspólnego rozliczenia podpisuje wyłącznie jeden z małżonków.

  2. Rodzice rozliczający dochody małoletnich dzieci - druku UPL-1 nie należy składać w przypadku rozliczania dochodu osoby małoletniej na druku PIT/M. Obowiązku takiego nie mają również rodzice, których małoletnie dzieci rozliczają się samodzielnie na osobnej deklaracji podatkowej.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00