Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Przychody do rozliczenia PIT od zbycia nieruchomości

PIT od zbycia nieruchomości

620x100 dziecinnie proste

Zbycie mieszkania, domu czy działki niekiedy powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zasady opodatkowania i ewentualne ulgi i zwolnienia z PIT zależą od daty nabycia (lub wybudowania) zbywanej nieruchomości.

PIT od zbycia nieruchomości

Odpłatne zbycie prywatnych, poza działalnością gospodarczą, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, jak też prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi źródło przychodu, a więc podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Generalna zasada przy odpłatnym zbyciu nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wynika z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn.zm.) zwanej ustawą o PIT. W myśl tego przepisu odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu, o ile zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie lub wybudowanie. Oznacza to, że przy sprzedaży nieruchomości musimy w pierwszej kolejności ustalić okres, jaki upłynął od końca roku kalendarzowego, w którym dana nieruchomość była nabyta lub wybudowana. Jeżeli upłynęło lat pięć i więcej, to nie musimy płacić podatku ani składać deklaracji, czy zgłaszać faktu sprzedaży do urzędu skarbowego.

Od 2009 roku PIT-39. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Jeżeli zbywana nieruchomość (lub prawo majątkowe) została nabyta (wybudowana) w roku 2009 i późniejszych latach, jej sprzedaż winna być wykazana na formularzu oznaczonym symbolem PIT-39. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2008 r. i wczesniej nie spowoduje konieczności rozliczenia pit - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat).

Na formularzu PIT 39 mamy szeroki zakres wykazywanych informacji. W zeznaniu jest miejsce na wskazanie przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dokonanych odpisów amortyzacyjnych, dochodu oraz podatku. Jest w nim również pole na wskazanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży, który może  korzystać ze zwolnienia z podatku (w przypadku przekazania go na cele mieszkaniowe). Trzeba pamiętać, że zeznanie takie składa się także wówczas, gdy podatnik poniósł na sprzedaży nieruchomości stratę. W takim przypadku oczywiście nie występuje podatek do zapłaty.

Jakie Ulgi można odliczyć? W zeznaniu PIT-39 podatnik deklaruje kwotę dochodu uzyskanego ze sprzedaży, którą zamierza w terminie 2 lat przekazać na własne cele mieszkaniowe, dzięki czemu korzysta on ze zwolnienia w podatku dochodowym (tzw. ulga mieszkaniowa). Jeżeli jednak w określonym czasie pieniądze na ten cel nie zostaną przeznaczone, trzebazrobić korektę PIToraz dopłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Do kiedy składamy PITy 2018/2019? Rozliczenie pit z tytułu zbycia nieruchomości wykazuje się w zeznaniu rocznym i w terminie do jego złożenia trzeba go uregulować. Nie płacimy go w trakcie roku podatkowego. Zaliczka, zadatek czy kaucja z tytułu umów przedwstępnych, jak również podpisanie umowy sprzedaży czy zamiany nie powoduje obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku. Rozliczenie roczne pit, w którym wykazuje  się podatek od sprzedaży nieruchomości, składane jest w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym miało miejsce zbycie. W tym terminie należy także zapłacić podatek.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00