Zerowy PIT

620x100 dziecinnie proste

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że rozliczenie roczne pit obowiązuje wszystkie osoby, które osiągnęły  przychody w roku podatkowym. (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 8. Zeznania podatkowe).

Czy w przypadku przychodów nie podlegających podatkowi lub mieszczących się w kwocie wolnej od podatku należy złożyć pit zerowy?

Zerowy PIT

Zwolnienia z pit a deklaracja zerowa

Zwolnione z opodatkowania PIT są pewne rodzaje przychodów (dochodów), których nie trzeba rozliczać w deklaracji rocznej. Wykaz przychodów, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego znajdziemy w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zwolnione z podatku są np. różnego rodzaju świadczenia rodzinne, alimenty na dzieci, diety z delegacji pracowniczych, diety za pełnienie funkcji społecznych, odszkodowania i zadośćuczynienia.  Niektóre z tych świadczeń są uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków lub limitowane określoną kwotą, jak np. stypendia dla studentów. Podatku nie nalicza się np. od dochodu ze sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia. Jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym wyłącznie takie kwoty, które pozostają zwolnione lub nie podlegają w ogóle opodatkowaniu, to zeznania podatkowego, również zerowej deklaracji,  nie trzeba składać.

Deklaracja zerowa nie jest też obowiązkowa, jeżeli podatnik w latach poprzednich uzyskiwał przychody podlegające opodatkowaniu i składał rozliczenie pit, ale zakończył działalność zarobkową, nie zarabia na umowie o pracę i nie uzyskuje przychodów z innych źródeł.

Zerowy pit do zaświadczenia o dochodach

Osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym, jak np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci na utrzymaniu rodziców, nie mają obowiązku składania rocznych deklaracji rozliczeniowych. Nie składają te osoby pitów zerowych - deklaracji z wpisanymi zerami w miejscach na podanie wysokości przychodu, ponieważ nie osiągnęły żadnego przychodu. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych taka osoba nie musi sporządzać zeznania, w którym przychód, dochód i podatek wynoszą zero.

Jednocześnie  przepisy nie zabraniają złożenia takiej deklaracji zerowej. Zdarza się,  że podatnicy składają pity zerowe, tzn. wypełniają formularz i wpisują zera w miejscach przeznaczonych na wpisanie przychodu, dochodu, podatku. Chcą w ten sposób uniknąć wezwań do urzędu skarbowego i składania wyjaśnień, dlaczego nie złożyli rozliczenia rocznego pit. Złożenie zerowego pit może mieć na celu uzyskanie zaświadczenia o dochodach, a właściwie o ich braku w danym roku podatkowym. Organ skarbowy na podstawie takiej deklaracji może wystawić odpowiednie zaświadczenie, jeżeli podatnik złoży  wniosek o wydanie. Warto złożyć pit wcześniej, gdyż urząd nie wyda zaświadczenia od ręki, musi mieć czas na sprawdzenie zeznania, nawet jeśli jest to zerowa deklaracja. Jeśli bowiem urząd nie otrzyma rozliczenia pit nawet zerowego, może  co najwyżej wydać zaświadczenie, że podatnik nie złożył zeznania rocznego.

Zerowy pit z działalności gospodarczej

Natomiast sytuacja się zmienia, jeżeli dotyczy osób, które zarejestrowały działalność gospodarczą. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są zwolnione z obowiązku rozliczenia rocznego z fiskusem nawet w przypadku zerowego przychodu. Muszą wtedy złożyć zerową deklarację podatkową. Złożenie deklaracji zerowej jest obowiązkowe, jeżeli podatnik zadeklarował wcześniej uzyskiwanie przychodów z jakiegoś tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zlikwidowały przedsiębiorstwa, a których działalność nie przynosi dochodów. Dotyczy to zarówno osób prowadzących firmę jak i osób, które jej prowadzenie zawiesiły.

Podatnicy, którzy mają przychody z różnych źródeł, w tym z działalności gospodarczej, wypełniają zerową deklarację PIT-B i składają ją razem z PIT-36, gdzie wykazują wszystkie przychody. Deklarację zerową składają również ryczałtowcy i podatnicy korzystający z podatku liniowego 19%.

Deklarację składają też przedsiębiorcy w przypadku gdy koszty uzyskania przychodów są wyższe niż same przychody i nie powstaje dochód, lecz strata. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach – strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

Zwrot podatku z zerowej deklaracji

Osoby fizyczne które zarobiły jakąkolwiek kwotę, nawet złotówkę, muszą złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia wysokość kwoty przychodu:  1 zł, 1000 zł, czy 10.000 zł – każdą z tych kwot należy rozliczyć. Jeśli koszty uzyskania przychodu obniżą dochód do wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku podatek będzie wynosił zero złotych. Jednak takie rozliczenie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym.   Wtedy w deklaracji pit nie wykażemy podatku do zapłacenia, a nawet możemy wykazać stratę. Jednakże deklarację musimy złożyć.

Może się zdarzyć tak, że podatnik odniesie korzyść materialną składając deklarację z wykazanym zerowym podatkiem, gdyż odzyska kwoty pobrane przez płatnika, jeśli w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki.  Podatnik otrzyma wtedy zwrot podatku nadpłaconego.

PIT zerowy pomaga w uniknięciu kary

Złożenie zerowej deklaracji podatkowej to metoda na uniknięcie kary za opóźnienia w składaniu zeznania podatkowego. Czasami zdarza się sytuacja, że podatnik nie jest w stanie dokonać rozliczenia pit w ustawowym terminie z podaniem poprawnych danych dotyczących przychodów i kosztów. Może tak się zdarzyć w ostatnim dniu na składanie deklaracji rocznych. Wtedy może zdecydować o złożeniu deklaracji zerowej i dotrzymać terminu, natomiast po terminie złożyć korektę zeznania. Takie działanie pozwoli mu na poprawne rozliczenie pit chociaż w terminie późniejszym. Organ skarbowy nie nałoży wtedy kary.

PIT zerowy od zarobków zagranicznych

W przypadku zarobków zagranicznych nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce, ale tylko w takim przypadku gdy są to jedyne dochody, a w Polsce podatnik nie uzyskuje przychodu. Poza tym dotyczy to sytuacji, gdy z państwem, w którym podatnik pracował, zawarta jest umowa zwalniająca z opodatkowania zarobków zagranicznych. Zagraniczne dochody podatnika są wtedy wyłączone z opodatkowania w Polsce. Stan prawny jest taki, że tego rodzaju podatnik, polski rezydent podatkowy, nie musi składać deklaracji podatkowej, gdyż jego podatek do zapłaty w Polsce wyniesie „0″. Stąd właśnie mówi się o zerowej deklaracji podatkowej. Niektóre urzędy skarbowe wymagają jednak składania takich zerowych deklaracji, na których podatnik wpisuje swoje zagraniczne dochody bez wykazywania podatku do zapłaty. Organ skarbowy w takim przypadku ma większą kontrolę nad tym, kto i ile zarabia za granicą. Dla podatnika może być korzystne złożenie deklaracji zerowej, w której wykazane będą dochody z legalnej pracy za granicą w sytuacji, kiedy stanęłaby przed nim konieczność udowodnienia, skąd pochodzą środki na wydatki przewyższające dochody uzyskane w Polsce. Fiskus w sytuacji niemożliwości udowodnienia źródła może opodatkować dochody z nieujawnionych źródeł stawką 75%. Czy zatem składać PIT zerowy i ujawniać zagraniczne dochody, czy też nie? Wprawdzie nie ma takiego obowiązku, ale lepiej się upewnić w swoim urzędzie skarbowym, jak odnosi się do tego i postąpić zgodnie z jego wymaganiami, tym bardziej, że w przyszłości może okazać się to bardzo przydatne.

Sposób składania deklaracji zerowych

Rozliczenie pit zerową deklaracją można złożyć w taki sam sposób jak każde inne zeznanie roczne – bezpośrednio w okienku podawczym we właściwym urzędzie skarbowym odpowiednim do miejsca zamieszkania, korespondencyjnie lub w formie elektronicznej (rozliczenie pit online przez portal podatkowy, pity 2018 program, pity 2018 program). W przypadku rozliczenia pit przez internet  trzeba pamiętać, że do poprawnego złożenia deklaracji potrzebna będzie znajomość kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu za zeszły rok, gdyż służy ona do zweryfikowania tożsamości użytkownika. Jeżeli w deklaracji za poprzedni rok kwota przychodu wynosiła zero, to w wymaganym miejscu w pit 2018 wpisujemy również zero. Jeśli wykazujemy zero przychodów w bieżącej deklaracji pit 2018, to zero wpiszemy w momencie rozliczenia pit 2018 online w przyszłym roku.

 

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00