• Dokumenty

    Przed skorzystaniem, zapoznaj się
    z dokumentacją projektu.
    Nie ukrywamy żadnych kruczków.
    Przystąp do naszego projektu
    już za 2 zł / rok.

Dokumenty

Przygotowane! Pobierz program, formularze, bannery.

KRS

0000090723

Zawsze sprawdź, czy wygenerowany program i dokumenty prawidłowo wskazują Twoją organizację.

zmień organizację

Regulaminy i umowy

1. Umowa na wykorzystanie narzędzi PITax.pl Łatwe podatki udostępnionych w ramach projektu "PITax.pl dla OPP" dla OPP, które zawierają umowę od dnia 1.09.2017

www.iwop.pl/dokumenty/umowa-pitax.pl-dla-opp-iwop.pdf

1a. Umowa zeszłoroczna na wykorzystanie narzędzi PITax.pl Łatwe podatki udostępnionych w ramach projektu "PITax.pl dla OPP" obowiązująca dla OPP, które zawarły umowę przed dniem 1.09.2017

www.iwop.pl/dokumenty/umowa-pitax.pl-dla-opp-iwop-2016.pdf

Korzystając z produktów projektu PITax.pl dla OPP jednocześnie akceptujesz poniższe regulaminy:

2. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

www.iwop.pl/dokumenty/Regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-IWOP.pdf

3. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o.

https://www.pitax.pl/assets/documents/RegulaminSwiadczeniaUslugDrogaElektronicznaPITax.pl.pdf

4. Polityka Cookies dla domeny www.pitax.pl

https://www.pitax.pl/assets/documents/PolitykaCookiesPITaxpl.pdf

Formularze

1. Formularz wizytówki organizacji pozarządowej  do wypełnienia przez wszystkie organizacje, które chcą aby w systemie PITax.pl umieścić ich wizytówkę. 

www.iwop.pl/wizytowka

Misja
1. Pomoc rodzicom wychowującym chore dzieci.
2. Informowanie rodziców o możliwościach rehabilitacji.
3. Umożliwienie dostępu do sprzętu oraz pomocy socjalnej i prawnej.
4. Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.
5. Pozyskiwanie funduszy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Odbiorcami są rodzice dzieci niepełnosprawnych i dzieci. Organizacja działa na terenie powiatu świebodzińskiego.
Organizacja zapewnia swoim podopiecznym dostęp do rehabilitacji (basen, rehabilitant, logopeda, dostęp do sprzętu ortopedycznego, medycznego), organizuje turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy, wycieczki i spotkania integracyjne.
Przy szkole specjalnej powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, które prowadzi stowarzyszenie.
Ponadto organizacja rozszerzyła swoją działalnośc o pomoc osobom starszym i ubogim. Dzięki wolontariuszom zapewnia pomoc potrzebującym, opiekę w domach. Włączyła się do zbierania żywności w ramach programu Bank Żywności.