• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa"
    KRS 0000054198

Misja:
Działalność zmierzająca do poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju dla dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym.

Stowarzyszenie posiada dwie stałe placówki:
- Punkt Terapeutyczny, którego zadania obejmują kompleksową diagnozę, prowadzenie rehabilitacji przez specjalistów z zakresu logopedii, fizykoterapii, masażu i gimnastyki korekcyjnej.
- Klub Aktywizacji Dorosłych, w którym prowadzone są zajęcia: ogólnorozwojowe, gimnastyczne, planowanie i przygotowanie prostych posiłków, zajęcia z utrzymania czystości osobistej, garderoby i otoczenia, poznanie komputera i jego wykorzystanie, artoterapia, ogrodnictwo, teatrzyk, taniec, śpiew, plastyka i ceramika.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!