• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach
    KRS 0000101574


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!