• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
    KRS 0000166179

Misja
Krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między USA i Polską. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń.

Prowadzone działania:
1. Fulbright Graduate Student Awards (PL)
2. Fulbright Advanced Research Awards - Junior, Senior (PL)
3. International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Foreign Graduate Students (PL)
4. Fulbright Lectureship at University of Washington Award (PL)
5. Fulbright Post.Doctoral Fellowships (US)
6. Fulbright Fellowships for Students (US)
7. Fulbright Senior Specialist Program (US)
8. Fulbright American Studies Institutes (PL)
9. Fulbright H. Humphrey Fellowship Program (PL)
10.Fulbright HAYS Summer Seminars Abroad Program (USA)
11. Program stypendialny im. Lane`a Kirklanda

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!