• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY "NEFRYT"
    KRS 0000204585


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!