• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Domaradz
    KRS 0000253097


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!