• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego
    KRS 0000277697


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!