Stowarzyszenie ŻURAWINKA

Stowarzyszenie ŻURAWINKA
 • Twój 1% ma dla nas wielką moc!

  Stowarzyszenie od 25 lat pomaga (nie prowadząc subkont) osobom (dzieciom, młodzieży, dorosłym) żyjącym z mózgowym porażeniem dziecięcym.

  Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystamy na pokrycie udziału własnego w projektach: "Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym" oraz "Prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutycznego "Żurawinka".

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:województwo wielkopolskie
  • KRS:0000046641
  • Adres:ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań
  • WWW:zurawinka.pl
  • E-mail:zurawinka@zurawinka.pl
  • Telefon:692 629 628
 • Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w roku 1993 i od 25 lat zajmuje się niesieniem wszechstronnej pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich prawnym opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem osób z najcięższymi postaciami uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
  Od roku 1993 roku stowarzyszenie zrealizowało ponad 140 projektów w obszarze : pomocy, społecznej, promocji wolontariatu, ochrony zdrowia dedykowanych osobom żyjącym z uszkodzeniem mózgu.
  Od 16 lat przy stowarzyszeniu działa, w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań, Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Żurawinka”, który świadczy pomoc terapeutyczną dorosłym osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z powodu sprzężonej i głębokiej niepełnosprawności. Od roku 2016 organizacja realizuje wieloletnie projekty dot. wieloprofilowej rehabilitacji osób z mpd współfinansowane przez PFRON.
  Stowarzyszenie jest organizatorem: od roku 2007 corocznych "Jesiennych Wernisaży" prezentujących i promujących twórczość artystyczną osób z mpd, od roku 2014 "Żurawinkowych Turniejów Bocci" promujących boccię jako dyscyplinę sportu dla osób z najcięższymi dysfunkcjami ruchowymi, od roku 2013 corocznych wydarzeń związanych ze Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego (wystawy, konferencje, wykłady, koncerty) rozświetlając w październiku miasto Poznań w kolorze zielonym (kolor dedykowany osobom z mpd). W ciągu 25 lat działalności stowarzyszenie pomogło ponad 1500 osobom żyjącym z mpd.